Hoppa till innehåll

Lagändringar effektiviserar förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2022 14.58
Pressmeddelande
På bilden finns en spiraltrappa.

Regeringen föreslår att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen ändras.

Propositionen baserar sig på nationella ändringsbehov, brister i genomförandet av EU-lagstiftningen samt samordnandet av regleringen med rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). 

Syftet med propositionen är förutom att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism också att skydda det finansiella systemet mot missbruk. 


Tillämpningen av penningtvättslagen underlättas

I propositionen konstateras det att en definition av tvivelaktiga transaktioner fogas till penningtvättslagen. Tillämpningsområdet ändras också så att tillämpningen av penningtvättslagen förtydligas.

Nya skyldigheter säkerställer frysning av tillgångar

Propositionen ändrar skyldigheterna i fråga om kundkontroll till vissa delar. Den rapporteringsskyldiga ska i fortsättningen genom tillräckliga åtgärder se till att tillgångar som innehas av aktörer som avses i EU:s sanktionsförordning eller av aktörer som avses i centralkriminalpolisens frysningsbeslut fryses och att tillgångar inte överlåts till dessa aktörer. 

Dessutom föreslås det ett undantag från kravet på kännedom. Undantaget gäller kontroll av en allmän intressebevakares identitet och bevarande av uppgifter om kundkontrollen. Ändringar görs också i definitionen av personer i politiskt utsatt ställning och de skärpta krav på kundkontroll som gäller dem.


Verksamheten kan i fortsättningen kontrolleras med hjälp av distanskontakter

De myndigheter som utövar tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen samt advokatföreningen får enligt propositionen i fortsättningen inspektera rapporteringsskyldigas verksamhet via distanskontakter med hjälp av informationssäkra förfaranden. Tillsynsmyndigheten kan inspektera den anmälningsskyldiges handlingar och informationssystem via distanskontakt.

Regeringen föreslår att lagarna träder i kraft senast den 1 april 2022 och till vissa delar senast den 1 april 2023.


Mer information:
Maarit Pihkala, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30310, maarit.pihkala(at)gov.fi
Jaana Vehmaskoski, finansråd, tfn 02955 30267 jaana.vehmaskoski(at)gov.fi