Resandes kontanter

När du anländer till EU-området eller lämnar EU och har med dig kontanter till ett värde av 10 000 euro eller mer, ska du anmäla detta till Tullen. Blanketten för anmälan av kontanta medel och närmare anvisningar om detta finns på Tullens webbplats. Du behöver inte lämna in en anmälan till Tullen om du endast reser inom EU-området.

Genom övervakningen av trafiken med kontanta medel vill Tullen avslöja sådana kontanta medel som förs över EU:s yttre gräns i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Som hjälp vid övervakningen används också tullhundar som är specialiserade på att söka efter kontanter.

Mera information om resandes kontanter på Tullens webbplats

Lagstiftning:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005

Lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns 653/2007