Majakka.

Penningtvätt och finansiering av terrorism – vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

  • Pengarna kommer från olagliga källor.

  • Målet är att slussa pengarna genom det lagliga betalningssystemet.

  • Syftet är att dölja medlens faktiska natur, ursprung eller ägare.

Finansiering av terrorism handlar om att skaffa eller samla in medel för terroristiska syften.

  • Medlen kan ha lagligt eller olagligt ursprung.

  • Pengar anskaffas eller samlas in för terrorbrott.

  • Finansiering av eller ett försök att finansiera en terroristgrupp är också straffbart.

Penningtvätt

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget till medel som skaffats genom brott så att medlen ser lagliga ut. Medlen processas genom det lagliga betalningssystemet för att dölja deras faktiska karaktär, ursprung och ägare.

Penningtvätt

Finansiering av terrorism

Det anknyter vanligtvis förbrott (såsom skattebedrägerier eller konkursbrott) till penningtvätt.

Finansiering av terrorism

Fenomen

Det anknyter vanligtvis förbrott (såsom skattebedrägerier eller konkursbrott) till penningtvätt.

Fenomen