Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen – mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikoksella hankittu raha näyttämään lailliselta.

  • Varat ovat peräisin laittomasta alkuperästä.

  • Rahat pyritään kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi.

  • Pyrkimyksenä on peittää varojen tosiasiallinen luonne, alkuperä tai omistajat.

Terrorismin rahoittamisessa on kyse varojen hankkimisesta tai keräämisestä terroristiseen toimintaan.

  • Varat voivat olla laillista tai laitonta alkuperää.

  • Rahaa hankitaan tai kerätään terroristista toimintaa varten.

  • Rangaistavaa on myös terroristiryhmän tai yksittäisen terroristin rahoittaminen tai sen yrittäminen.

Rahanpesu

Rahanpesijä pyrkii häivyttämään rikoksella hankittujen varojen alkuperän, niin että varat näyttäisivät laillisilta.

Rahanpesu

Terrorismin rahoittaminen

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa suoraan tai välillisesti annetaan tai kerätään varoja terroristista rikosta varten.

Terrorismin rahoittaminen

Ilmiöt

Rahanpesuun liittyy esirikoksia kuten veropetoksia tai muuta talousrikollisuutta. Tällä sivulla kuvataan harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä ja niiden vaikutuksia.

Ilmiöt