Ilmiöt

Rahanpesuun liittyy tavanomaisesti esirikoksia kuten veropetoksia tai konkurssirikoksia. Viranomaisten yhteisellä Harmaa talous & Talousrikollisuus -tilannekuvasivustolla kuvataan laajasti harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä ja niiden vaikutuksia.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöiden kuvauksia (Harmaa talous & Talousrikollisuus)

Uusien sähköisten maksupalveluiden ja rahansiirtokeinojen määrä kasvaa ja tarjonta monipuolistuu kiihtyvällä tahdilla.

Käteinen rahanpesussa

Käteinen raha on edelleen keskeisessä asemassa rahanpesussa ja sen torjunnassa.

Vuonna 2019 ilmoitettiin yhteensä 6 766 kertaa, että ilmoitus liittyy poikkeukselliseen käteisen rahan käyttöön. Ilmoituksia, joissa oli käytetty käteisindikaattoria, vastaanotettiin vuonna 2019 yhteensä 5 252 kappaletta.

Yhdessä ilmoituksessa voidaan käyttää useita käteisindikaattoreita. Eniten käytetyt indikaattorit liittyivät käteisnostoihin ja käteispanoihin.

Rahanpesun selvittelykeskus saa tietoa käteisen rahan liikkumisesta myös Tullilta, joka kerää tietoa käteiskuljettajista. Tullilta saatujen tietojen mukaan vuonna 2019 havaittiin noin 320 henkilön kuljettaneen noin 470 eri matkalla kerrallaan yli 10 000 euron arvosta käteistä joko Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen.

Virtuaalivaluutat

Virtuaalivaluutoin tapahtuva rahanpesu on lisääntynyt merkittävästi varsinkin huumekaupassa, mutta myös tavanomaisessa rikollisuudessa, kuten netti- ja rakkaushuijauksissa sekä julkisuuden henkilöiden nimiä hyväksi käyttävissä huijauksissa. Poliisin tietoon tulleiden virtuaalivaluuttoihin liittyvien rikosten määrä on noussut tasaisen jyrkästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Lisäksi kansainväliset kytkökset virtuaalivaluuttoihin liittyvissä kokonaisuuksissa ovat ylipäänsä vahvoja. 

Muutoksia havaituissa rikoksissa

Selvittelyn kohteena olleista tapauksista luovutetaan eri viranomaisille tietoja joko uuden esitutkinnan käynnistämiseksi, avoinna olevaan rikosilmoitukseen tai rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi.

Rikosilmoituksiin, joihin tehtiin tiedonluovutuksia, liittyi vuonna 2019 yhteensä 93 eri rikosnimikettä. Eniten rikosilmoituksissa esiintyi nimike törkeä petos, joka esiintyi 143 kertaa. Törkeiden petosten esiintymismäärä aineistossa on kaksinkertaistunut vuodesta 2018. Toiseksi eniten lisääntyi törkeiden huumausainerikosten määrä, joka kasvoi vuonna 2019 kymmenestä neljäänkymmeneen.

Ulkomaiden kansalaiset rahanpesuilmoituksissa

Jatkuvasti kasvavien ilmoitusmäärien vuoksi myös ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden määrä on edelleen kasvanut. Vuoden 2019 rahanpesuilmoituksiin sisältyi kymmeniä tuhansia uusia henkilöitä ja yhtiöitä. Ilmoituksiin ei systemaattisesti kirjata henkilöiden kansalaisuuksia. 45 prosentille ilmoituksiin kirjatuista henkilöistä ei ollut merkitty kansalaisuutta. 30 prosentille henkilöistä oli kirjattu kansalaisuudeksi Suomi, ja 25 prosentille henkilöistä oli merkitty ulkomaalainen kansalaisuus. 

Eniten esiintyvissä kansalaisuuksissa on muutaman vuoden tasaisen jakson (2016–2018) jälkeen tapahtunut muutoksia. Vuonna 2019 rahanpesurekisteriin tallennettiin eniten Turkin, Romanian, Venäjän, Irakin ja Viron kansalaisia tässä järjestyksessä. Venäjän kansalaisia esiintyi ilmoituksissa enemmän kuin koskaan aiemmin. Romanian ja etenkin Turkin kansalaisten esiintyvyys moninkertaistui vuodesta 2018 vuoteen 2019 (Romania 1 125 → 2 275 ja Turkki 637 → 2 253).