Ilmiöt

Rahanpesuun liittyy aina esirikos, ja yleisimpiä esirikoksia ovat muun muassa petokset, veropetokset ja huumausainerikokset. Viranomaisten yhteisellä Harmaa talous & Talousrikollisuus -tilannekuvasivustolla kuvataan laajasti harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä ja niiden vaikutuksia.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöiden kuvauksia (Harmaa talous & Talousrikollisuus)

Rahanpesua pidetään usein maailmanrikoksena sen kansainvälisen luonteen vuoksi. Nopea kansainvälinen maksuliikenne mahdollistaa varojen siirtämisen valtioiden rajojen yli, ja esirikos ja rahanpesu voidaan tarkoituksellisesti pyrkiä tekemään eri valtioissa rangaistusvastuun välttämiseksi. Lisäksi uusien sähköisten maksupalveluiden ja rahansiirtokeinojen määrä kasvaa ja tarjontaa monipuolistuu kiihtyvällä tahdilla.

Rahanpesun esirikoksena voi käytännössä toimia mikä tahansa rikos mukaan lukien myös pakotteiden kiertämisenä tutkittava säännöstelyrikos. Selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2022 aikana yhteensä lähemmäs 700 pakotteisiin ja Venäjän hyökkäyssotaan liittyvää ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Näistä ilmoituksista avattiin yhteensä 120 selvittelykokonaisuutta ja tiedonluovutuksia eri viranomaisille tehtiin yhteensä 180.

Käteinen rahanpesussa

Käteinen raha on edelleen keskeisessä asemassa rahanpesussa ja sen torjunnassa. Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti yli 8300 ilmoitusta poikkeuksellisesta käteisen käytöstä vuonna 2022.

Yhdessä ilmoituksessa voidaan käyttää useita käteisindikaattoreita. Eniten käytetyt indikaattorit liittyivät käteisnostoihin ja käteispanoihin.

Virtuaalivaluutat

Poliisin tietoon tulleiden virtuaalivaluuttoihin liittyen rikosten määrä on noussut tasaisen jyrkästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Virtuaalivaluutoin tapahtuva rahanpesu on lisääntynyt merkittävästi etenkin huumekaupassa, mutta virtuaalivaluuttoja käytetään yhä enenevissä määrin erilaisissa tietoverkkoavusteissa petoksissa, kuten sijoitushuijauksissa.

Vuonna 2022 rahanpesun selvittelykeskus otti vastaan 84 055 ilmoitusta virtuaalivaluutan tarjoajilta. Ilmoitusten määrä oli edelleen korkea, mutta laski merkittävästi vuonna 2021 vastaanotetusta lähes 3,7 miljoonasta ilmoituksesta.

Petosrikollisuus

Tietoverkkoavusteiset petokset työllistivät rahanpesun selvittelykeskusta aiempien vuosien tapaan myös vuonna 2022. Tämä näkyi varsinkin vastaanotettujen kotimaisten ja ulkomaisten tiedustelujen määrässä. Tiedusteluista suuri osa liittyi petoksella hankittujen varojen pysäyttämiseen ja jäljittämiseen. Rikosten aiheuttamat menetykset ovat merkittäviä sekä yksittäistapausten että kokonaisuuden kannalta.

Henkilöiden ja tunnistettujen muuliverkostojen transaktioiden kohdemaiden perusteella on syytä epäillä, että Suomessa tapahtuvat tietoverkkoavusteiset petokset kytkeytyvät eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Selvittelyn kohteena olleista tapauksista luovutetaan eri viranomaisille tietoja joko uuden esitutkinnan käynnistämiseksi, avoinna olevaan rikosilmoitukseen tai rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi. Yleisin rikosnimike oli aiempien vuosien tapaan törkeä petos, joka esiintyi noin 15 prosentissa ilmoituksista.  Seuraavaksi yleisimmät nimikkeet olivat petos, törkeä rahanpesu, rahanpesu ja maksuvälinepetos.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2023 (poliisi.fi)