Ilmiöt

Rahanpesuun liittyy tavanomaisesti esirikoksia, kuten petoksia, veropetoksia ja huumausainerikoksia. Viranomaisten yhteisellä Harmaa talous & Talousrikollisuus -tilannekuvasivustolla kuvataan laajasti harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä ja niiden vaikutuksia.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöiden kuvauksia (Harmaa talous & Talousrikollisuus)

Uusien sähköisten maksupalveluiden ja rahansiirtokeinojen määrä kasvaa ja tarjonta monipuolistuu kiihtyvällä tahdilla.

Käteinen rahanpesussa

Käteinen raha on edelleen keskeisessä asemassa rahanpesussa ja sen torjunnassa. Rahanpesun selvittelykeskus vastaanotti 6 747 ilmoitusta poikkeuksellisesta käteisen käytöstä vuonna 2020.

Yhdessä ilmoituksessa voidaan käyttää useita käteisindikaattoreita. Eniten käytetyt indikaattorit liittyivät käteisnostoihin ja käteispanoihin.

Rahanpesun selvittelykeskus saa tietoa käteisen rahan liikkumisesta myös Tullilta, joka kerää tietoa käteiskuljettajista. Tulli havaitsi vuonna 2020 noin 170 henkilön kuljettaneen noin 316 eri matkalla kerrallaan yli 10 000 euron arvosta käteistä. Matkata suuntautuivat joko Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen. 

Virtuaalivaluutat

Virtuaalivaluutoin tapahtuva rahanpesu on lisääntynyt edelleen merkittävästi varsinkin huumekaupassa. Lisäystä on myös tavanomaisessa rikollisuudessa, kuten netti- ja rakkaushuijauksissa sekä julkisuuden henkilöiden nimiä hyväksi käyttävissä huijauksissa.

Poliisin tietoon tulleiden virtuaalivaluuttoihin liittyvien rikosten määrä on noussut tasaisen jyrkästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Lisäksi virtuaalivaluuttoihin liittyvissä kokonaisuuksissa on yleensä vahvat kansainväliset kytkökset. 

Petosrikollisuus

Petosrikollisuuden kasvu jatkui selvittelykeskuksen tiedoissa selkeästi erottuvana ilmiönä vuonna 2020. Tiedonluovutuksista yhä useampi kohdistui petosrikoksiin ja nimenomaan törkeitä petoksia koskeviin tapauksiin. Vaikuttaa siltä, että Suomessa tapahtuvat tietoverkkoavusteiset petokset kytkeytyvät eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen tietoverkkoavusteiseen petosrikollisuuteen.

Rikosten aiheuttamat menetykset ovat merkittäviä sekä yksittäistapausten että kokonaisuuden kannalta. Henkilöiden ja tunnistettujen muuliverkostojen transaktioiden kohdemaiden perusteella on syytä epäillä, että nämä rikokset ovat kytkeytyneet kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Muutoksia havaituissa rikoksissa

Selvittelyn kohteena olleista tapauksista luovutetaan eri viranomaisille tietoja joko uuden esitutkinnan käynnistämiseksi, avoinna olevaan rikosilmoitukseen tai rikoksen estämiseksi tai paljastamiseksi.

Rikosilmoituksiin, joihin tehtiin tiedonluovutuksia, liittyi vuonna 2020 yhteensä 119 eri rikosnimikettä. Yleisin rikosnimike oli aiempien vuosien tapaan törkeä petos, joka esiintyi rikosilmoituksissa 186 kertaa. Törkeiden petosten esiintymismäärä aineistossa on kasvanut noin 45 prosenttia vuodesta 2019. 

Rikosnimikkeistä, joihin tehtiin vähintään kymmenen luovutusta, lisääntyivät suhteellisesti eniten tietomurtorikokset. Niihin luovutettiin tietoja 13 kertaa. Suurin absoluuttinen luovutuskertojen määrän kasvu oli luovutuksilla törkeisiin petoksiin. 

Ulkomaiden kansalaiset rahanpesuilmoituksissa

Jatkuvasti kasvavien ilmoitusmäärien vuoksi myös ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden määrä on edelleen kasvanut. Vuoden 2020 rahanpesuilmoituksiin sisältyi kymmeniätuhansia uusia henkilöitä ja yhtiöitä.

Ilmoituksiin ei systemaattisesti kirjata henkilöiden kansalaisuuksia. Henkilöistä, joille oli kirjattu kansalaisuustieto, oli 55 prosentille kirjattu kansalaisuudeksi Suomi ja 45 prosentille jokin ulkomaalainen kansalaisuus.

Vuonna 2020 rahanpesurekisteriin tallennettiin ulkomaiden kansalaisista eniten Venäjän, Viron, Britannian, Romanian ja Ruotsin kansalaisia. Venäjän kansalaisia esiintyi ilmoituksissa enemmän kuin aiemmin. Kansalaisuuksista, joita lisättiin rekisteriin yli sata kappaletta, suhteellisesti suurinta kasvu oli kuitenkin Venezuelan (+1 590 %), Portugalin (+641 %), Kolumbian (+386 %), Britannian (+364 %) ja Valko-Venäjän (+343 %) kansalaisilla. 

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2020 (poliisi.fi)