Tietoa rahanpesu.fi-verkkopalvelusta

Rahanpesu.fi-verkkopalvelu otettiin käyttöön joulukuussa 2020.

Palvelun sisältö

Rahanpesu.fi-verkkopalvelun osoite on rahanpesu.fi. Sivustosta vastaa valtiovarainministeriö, ja sitä ylläpitävät valtiovarainministeriö, sisäministeriö, Suomen Asianajajaliitto, Rajavartiolaitos, Tulli, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finanssivalvonta, Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, oikeusministeriö ja ulkoministeriö. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etusivulla on mukana uutisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Lisäksi etusivulla tarjotaan nostoja rahanpesun torjumisen ajankohtaisiin teemoihin.

Ajankohtaista-osioon on koottu rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyviä tiedotteita ja uutisia. Lisäksi osioon kootaan usein kysytyt kysymykset.

Mistä on kyse -osiossa esitellään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ilmiöitä.

Estämistyö-osioon on koottu tietoja toimijoiden rooleista, lainsäädännöstä, talouspakotteista ja jäädytyspäätöksistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Toimi oikein -osiossa esitellään toimintaohjeita ilmoitusvelvollisille, asiakkaille, matkustajille ja yrityksille. Lisäksi osiossa ohjataan, kuinka epäilystä voi ilmoittaa.

Yhteystiedot-osiossa kerrotaan kaikkien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa mukana olevien organisaatioiden yhteystiedot.

Jokaisella sivulla tarjotaan pääsy hakuun, yhteystietoihin, palautelomakkeeseen ja sivukarttaan.

Toiminnot

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa. Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta rahanpesu.fi-verkkopalvelusta. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. 

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.
ePUB-tiedostojen lukemiseen tarvitaan päätelaitteen tukema lukijasovellus.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on rahanpesu.fi-sivustoa ylläpitävillä organisaatioilla tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen valtiovarainministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Rahanpesu.fi-verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan sivustosta vastaavilla organisaatioilla. Kuvia ei voi käyttää muissa yhteyksissä.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa valtiovarainministeriö. Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Valtiovarainministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Valtiovarainministeriö ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että valtiovarainministeriö olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.
Valtiovarainministeriöllä on oikeus mutta ei velvollisuutta seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä.

Valtiovarainministeriö ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Valtiovarainministeriö voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.
Valtiovarainministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnä valtiovarainministeriölle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Valtiovarainministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.
Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää valtiovarainministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Valtiovarainministeriö pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Valtiovarainministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Valtiovarainministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

  • ladatut sivut
  • ajankohta
  • IP-osoite
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa valtiovarainministeriön viestintäyksikkö: vm-viestinta(at)vm.fi

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 0295 16001