Information om webbplatsen penningtvätt.fi

Webbplatsen öppnades år 2020.

Innehåll

Webbplatsens adress är penningtvatt.fi. Finansministeriet ansvarar för webbplatsen och den upprätthålls av finansministeriet, inrikesministeriet, Finlands Advokatförbund, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Södra Finlands regionförvaltningsverk, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, justitieministeriet och utrikesministeriet. Webbplatsen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

På framsidan finns nyheter om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom finns där puffar om aktuella teman med anknytning till penningtvätt.

Under fliken Aktuellt finns pressmeddelanden och nyheter om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt svar på vanliga frågor.

Under fliken Vad avses med penningstvätt presenteras fenomen som anknyter till penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under fliken Förebyggande har man samlat information om olika aktörers roller, lagstiftning, ekonomiska sanktioner och frysningsbeslut samt om internationellt samarbete.

Under fliken Handla rätt ges instruktioner till rapporteringsskyldiga, kunder, resande och företag. Det berättas också hur man kan anmäla misstankar om penningtvätt.

Under fliken Kontaktinformation finns kontaktuppgifterna för alla organisationer som deltar i bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Från varje sida har du direkt åtkomst till sökfunktion, kontaktuppgifter, responsblankett och sidkarta.

Funktioner

Sökfunktion

Webbsidans sökfunktion finns upptill på sidan.

Sökningarna omfattar normalt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen. Sökresultaten

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons om webbtjänsten. Du kan få svar på dina kommentarer eller frågor endast om du har fyllt i dina kontaktuppgifter (e-postadress). Vi svarar i första hand per e-post.

Olika webbläsare och enheter

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign, så att den anpassas till olika skärmstorlekar. Sidorna ser bäst ut i nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då fungerar inte nödvändigtvis alla egenskaper helt och hållet.

Nedladdningar av filer och läsprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis här.
För att läsa epub-filer behöver du ett läsprogram som stöds av terminalutrustningen.

Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av organisationerna som upprätthåller webbplatsen eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed använda webbplatsens textmaterial och länka till materialet, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med finansministeriet.

Bilder och rätt att använda dem

Endast de organisationer som ansvarar för webbplatsen har rätt att använda de bilder som finns på webbplatsen penningtvätt.fi. Bilderna får inte användas i andra sammanhang.

Juridiskt förbehåll

Finansministeriet ansvarar för webbplatsen.

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Finansministeriet svarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll. Ministeriet ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för länkat material som producerats av en utomstående part.

När du via en länk går till en annan webbplats, tillämpas användningsvillkoren för den webbplatsen. Finansministeriet ansvarar inte för uppdateringen av tredje parters webbplatser, publikationer på de webbplatserna eller tillförlitligheten i informationen på de webbplatserna. Att det finns en länk från denna webbplats till en tredje parts webbplats innebär inte att finansministeriet på något sätt ansvarar för den tredje partens webbplats eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den webbplatsen.

Finansministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Finansministeriet ansvarar inte för innehållet i kommunikationen oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritetsskydd eller andra lagar tillämpas på det. Finansministeriet kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som ministeriet anser vara osakligt.

Finansministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av webbplatsen eller för information som du erbjuder via webbplatsen, och du ger ministeriet rätt att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Finansministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användare bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för finansministeriet.

Finansministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användare uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Finansministeriet har när som helst rätt att utan att uppge orsaken tillfälligt stänga webbplatsen till exempel på grund av service, reparation eller uppdateringar.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som uppkommer om användaren agerar i strid med användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta inte på dessa användningsvillkors giltighet i övrigt.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Finansministeriet behandlar personuppgifter på samma sätt som uppgifter som insamlas om användarna av webbplatsen vm.fi. Läs mer om behandlingen av personuppgifter och dataskydd:

Dataskydd (vm.fi)

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser. Webbplatsen förmedlar ingen information om sina besökare via de sociala tilläggen.

På tjänster och applikationer som tillhandahålls av en tredje part tillämpas den partens användningsvillkor och övriga villkor.

Kakor

Kakorna är små textfiler som sparas i din webbläsare när du använder webbplatsen. Syftet med kakorna är att webbplatsen ska lagra vissa av dina val (t.ex. språk) under en viss tid. På detta sätt behöver du inte göra samma val på nytt när du flyttar från en sida till en annan under samma session.

En del av de kakor som används på penningtvätt.fi är nödvändiga. Webbplatsen behöver dem för att fungera ändamålsenligt. Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Kakor används dessutom för uppföljning av besökare och kvalitetskontroll (icke-nödvändiga), och den information som finansministeriet samlar in används för att statistikföra och analysera användningen av webbplatsen samt för att utveckla webbsidorna och deras innehåll. Vi hoppas att du också godkänner de icke-nödvändiga kakorna. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföring och besöksstatistiken från webbanalysen lämnas inte ut utanför statsrådet. Endast ministerierna har tillgång till varandras webbanalys för att utveckla sin webbkommunikation.

Kakor kan också placeras i webbläsaren av tredje parter. Av deras tjänster ser vi innehållet på vår webbplats som inbäddningar (inbäddningar av kanaler i sociala medier). 

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT 
Kaka som skapas av publikationssystemet (Liferay) för att lagra information om att kakor är tillåtna i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet för att följa användarnas navigering på webbplatsen och för att visa att användaren aktivt använder webbplatsen. Kakan berättar också hur många användare det finns på webbplatsen vid en given tidpunkt. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS  
Kakor i servermiljön som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

VIA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka som gör det möjligt för Valtori att spara information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds på en webbläsare (meddelande om kakor). Kakan lagras i ett år.

Kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll

Om besökaren också godkänt användningen av kakor för uppföljning av besökare och kvalitetssäkring (icke-nödvändiga), samlar övervakningen av besökare in allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen, som utnyttjas för att utveckla webbtjänsten och för kvalitetskontroll. 

Sådana uppgifter är till exempel information om

  • via vilken sida du kom till webbplatsen
  • vilka sidor som laddats ned
  • vilken tid sidorna laddats ned
  • webbläsare och operativsystem samt 
  • vilken din internetleverantör är.

Webbanalys

Avsikten med webbanalysen är inte att identifiera enskilda personer, och användarnas IP-adresser sparas inte i sin helhet. En användares IP-adress används dock för att fastställa hos vilken organisation IP-adressen är registrerad och för att klarlägga användarens geografiska läge. Platsinformationen är riktgivande: på landnivå anges den geografiska platsen rätt exakt, men på region- och stadsnivå lite mindre exakt.

SnoobiID
Kakan tilldelar användaren en unik identifikationskod. Kakan lagras i två år.

Snoobisession_rahanpesu_fi 
Kakan sparar uppgifterna om besöket tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi30minute_rahanpesu_fi
Kaka för webbanalys som för samman uppgifter om besöken, om användaren återgår till webbplatsen inom en halv timme efter att ha lämnat den. Kakan lagras i 30 minuter.

Kvalitetskontroll

Vi använder tjänsten Siteimprove för att kontrollera webbplatsens tillgänglighet, användbarhet och kvalitet, bland annat hur länkarna fungerar. Finansministeriet gör ändringar och förbättringar i tillgängligheten och användbarheten på sin webbplats utifrån informationen.
IP-adresserna anonymiseras automatiskt, och de insamlade uppgifterna kopplas inte till personen.

Siteimprove överlåter inte uppgifterna vidare och tredje parter kan inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

NMSTAT 
Kaka i tjänsten Siteimprove som sparar information om användningen av webbplatsen. Kakan lagras i 1000 dagar.

Förbud mot användningen av kakor

Webbplatsen penningtvätt.fi använder en kakbanner. När du använder webbplatsen kan du ge ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram (plug-ins).

Om du inte godkänner kakor, lagras inte heller icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram på din dator, surfplatta eller telefon.

Du kan ändra ditt tidigare val av kakor genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken visas meddelandet om kakor på nytt.

Anvisningar om hanteringen av kakor 

Anvisningar om hanteringen av kakor för de mest använda webbläsarna och applikationerna

Mobila enheter

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Justitieministeriet samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera nättjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som eventuellt kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten.

Behandling av personuppgifter i samband med produktionen av nättjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att finansministeriets ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Avtalsparten till Valtori, som är tjänsteleverantör för publikationssystemet, utnyttjar i sitt nätverk för innehållsleverans en procent av logguppgifterna om besök på webbplatsen i syfte att utveckla sina tjänster. För detta ändamål överförs uppgifterna till Förenta staterna. Grunden för överföring av personuppgifter till Förenta staterna är de standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. Valtori bereder en ändring som gör det möjligt att hålla logguppgifter i nätverk för innehållsleverans inom EU från och med hösten 2021. 

Mer information om behandlingen av personuppgifter vid finansministeriet

Ytterligare information

Ytterligare information ges av finansministeriets kommunikationsenhet på adressen: viestinta.vm(at)gov.fi.

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet
Tfn 0295 16001