Alla företag

De flesta företag måste anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare och hålla uppgifterna uppdaterade. Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i bolag. 

Lämna in anmälan till handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). 
Till exempel aktiebolag (dock inte börsbolag) och andelslag måste lämna in anmälan. Företagare med firma lämnar inte in någon anmälan.

Lämna in anmälan utan dröjsmål i följande fall:

  • Företaget har inte anmält sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret mellan 1 juli 2019 och 1 juli 2020.
  • Förmånstagaruppgifterna har ändrats.
  • Ett nytt företag har registrerats.
  • Du är inte längre företagets förmånstagare.

Anmälan om förmånstagare är avgiftsfri.

Anmälan måste lämnas in även om företaget anser att det inte har förmånstagare enligt penningtvättslagen.

Du ser i handelsregisterutdraget och genom att söka i informationstjänsten Virre om en anmälan om förmånstagare redan har registrerats för företaget. 

Observera att företagets verksamhet kan försvåras om det inte anmäler sina förmånstagaruppgifter och håller dem uppdaterade i handelsregistret. 

Ytterligare information

Läs mer om förmånstagaranmälan och förmånstagare på prh.fi

Kontrollera i informationstjänsten Virre om förmånstagaranmälan har registrerats