Vanliga frågor – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras. 

Hittade du inte rätt svar? Föreslå en ny fråga:

Responsblankett

Vad är det fråga om?

Vad är förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism?

Olika aktörers roller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Myndigheternas och aktörernas roller

Konsumentens och medborgarens roll

Frågor till kunden

Grundläggande uppgifter

Utredning om personer i politiskt utsatt ställning

Verklig förmånstagare

Anmälan av uppgifter om förmånstagare till handelsregistret

Insamling av uppgifter om föreningars styrelsemedlemmar

Kontantuttag och kontantinsättningar

Att resa med kontanter

Utredning om medlens ursprung

Möjliga åtgärder i en situation där kunden inte lämnar banken begärda identifikationsuppgifter eller utredning om medlens ursprung

Penningspel

Rapporteringsskyldigas frågor

Anmälan

Rapportering till myndigheterna

Registret för övervakning av penningtvätt