Penningtvätt.fi:s tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller penningtvätt.fi-webbplatsen och den uppdaterades den 14 maj 2024. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen ska enligt lagen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Utlåtandet beskriver bristerna i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet.

Webbplatsens tillgänglighet 

Webbplatsen penningtvätt.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. På webbplatsen Rahanpesu.fi görs en separat tillgänglighetsbedömning i slutet av 2020. De viktigaste bristerna i webbtjänsten beskrivs i detta utlåtande. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Sökfunktionen och söksidan på webbplatsen är inte helt tillgängliga. Sökfunktionen korrigeras som bäst. Webbplatsen har tillgänglighetsbrister när det gäller mobil navigering.

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om det finns något problem med webbsidan som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan skicka respons per e-post till den e-postadress som finns på sidan https://vm.fi/sv/kommentarer. På sidan finns anvisningar om hur man ger feedback om tillgängligheten.

Tillsynen över tillgängligheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för kontroll av tillgängligheten 
tillganglighetskrav.fi
[email protected] 
telefon (växel) 0295 016 000

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)