Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

21.2.2024 11.04

Auto-Suni Oy påförs en påföljdsavgift om 110 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Försummelserna gäller i praktiken alla skyldigheter enligt penningtvättslagen.

16.2.2024 12.02
IM

Enkät till allmännyttiga aktörer om förhindrande av penningtvätt

Inrikesministeriet kartlägger genom en enkät de allmännyttiga aktörernas resurser och kompetens när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Enkäten riktar sig exempelvis till organisationer, föreningar och stiftelser.

8.2.2024 14.01
FM IM

Finland uppdaterade sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

Informell internationell penningöverföring innebär en mycket stor risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom är risken betydande för tillhandahållare av virtuella valutor, banker och betaltjänstleverantörer, bedömer nationella myndigheterna för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och andra centrala aktörer.

25.1.2024 10.07

Regionförvaltningsverkets övervakarspecifika riskbedömning enligt penningtvättslagen har uppdaterats – det offentliga sammandraget har publicerats

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) ska den behöriga tillsynsmyndigheten göra en riskbedömning om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism hos rapporteringsskyldiga som om-fattas av tillsynen. Ett sammandrag av riskbedömningen ska publiceras.