Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

9.4.2021 16.33
JM

Det blir straffbart att finansiera en enskild terrorist

Lagstiftningen om finansiering av terrorism kommer att ändras. I strafflagen tas in en ny bestämmelse om att det är straffbart att finansiera en enskild terrorist.

30.3.2021 13.58

Bedrägerier som utnyttjat datanät och virtuella valutor håller Centralen för utredning av penningtvätt sysselsatt

Centralen för utredning av penningtvätt, som finns vid Centralkriminalpolisen, har publicerat sin årsberättelse för år 2020. Av den framgår att Centralen i fjol tog emot 62 041 rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner. Antalet rapporter lämnade av bankerna fortsatte öka. De som förmedlar virtuella valutor blev rapporteringsskyldiga i december 2019 och lämnade i fjol 9 000 rapporter.

23.3.2021 16.53

Aktiebolag: Glömde du att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret? Gör det nu!

Alla aktiebolag måste lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Om ditt företag ännu inte har anmält sina förmånstagare, lämna in anmälan omedelbart. Lämna också alltid in anmälan när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

16.2.2021 8.53

Registret för övervakning av penningtvätt effektiviserar tillsynen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar riksomfattande tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Ett av regionförvaltningsverkets övervakningsverktyg är registret för övervakning av penningtvätt, som effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gör kontakterna mellan regionförvaltningsverket och dess tillsynsobjekt smidigare ifråga om anvisningar samt anmälan och insamling av uppgifter.