Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

23.7.2021 12.58
FM

Finansministrarna samlas för att diskutera lagstiftningspaketet mot penningtvätt och genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens

EU-ländernas finansministrar håller ett informellt videomöte måndagen den 26 juli. Finansminister Annika Saarikko representerar Finland vid mötet.

7.6.2021 15.30
JM

Utredning: Korruption och penningtvätt är kopplade till varandra också i de nordiska länderna

Nordiska aktörer kan utnyttjas för penningtvätt i samband med korruption, även om det i de nordiska länderna förekommer relativt lite synlig korruption, såsom att ge eller ta emot muta. Detta framgår av en färsk utredning av Polisyrkeshögskolan som belyser kopplingarna mellan korruption och penningtvätt i de nordiska länderna.

18.5.2021 10.43
Tullverket

Den nya EU-förordningen effektiverar kontroller av kontanta medel vid gränserna

I juni blir det ändringar till kontrollen av kontanta medel i gränstrafiken då den nya förordningen gällande kontanta medel som förs in eller ut ur Europeiska unionen börjar tillämpas den 3 juni 2021. Den nya förordningen utvidgar bland annat definitionen av kontanta medel och förenhetligar anmälningsrutinerna. I Finland är det Tullen som övervakar förflyttningar av kontanta medel vid gränsövergångsställena. Med övervakningen strävar man efter att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

12.5.2021 11.03
Poliisi

Centralen för utredning av penningtvätt har lagt ut två utredningar om finansiering av terrorism

Centralen för utredning av penningtvätt, som finns vid Centralkriminalpolisen, har publicerat två utredningar om finansiering av terrorism. Sammandragen på finska är offentliga och kan nu laddas ner.