Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

13.12.2022 13.00
JM

Utredning: bekämpningen av korruption bör bli effektivare i kommunerna

Justitieministeriet har publicerat en utredning om bekämpning av korruption inom kommunalförvaltningen. Enligt utredningen bör kommunerna bedöma korruptionsriskerna i sin förvaltning och verksamhet. Endast på detta sätta kan man identifiera och bekämpa maktmissbruk för egen vinning.

9.12.2022 10.58
FM JM

Statsförvaltningen får anvisning för bekämpning av korruption

En anvisning för att upptäcka, identifiera och bekämpa korruption har beretts för statsförvaltningen.

4.10.2022 11.50
FM

Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning

Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

15.9.2022 11.29

Ändringarna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton effektiverar brottsbekämpning och möjliggör mer omfattande myndighetssamarbete

Möjligheterna att bekämpa penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism effektiveras, när ändringarna i lagstiftningen gällande övervakningssystemet för bank- och betalkonton träder i kraft 15.9.2022. Samtidigt utvidgas också lagens syfte. Tack vare ändringarna kan övervakningssystemet för bank- och betalkonton i fortsättningen användas av allt fler myndigheter allt mer effektivt.