Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

24.10.2023 11.02
FM

Aktionsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Finland har stärkt sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering – intensifierad övervakning avslutas

Den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och terrorismfinansiering (Financial Action Task Force, FATF) avslutar sin intensifierade övervakning av Finland. Finland fortsätter stärka sitt arbete bland annat genom att effektivisera informationsutbytet.

18.10.2023 9.00
JM

Strategin mot organiserad brottslighet uppdateras

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att uppdatera strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av organiserad brottslighet. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Regeringen anser att den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot Finlands säkerhet och den lagliga samhällsordningen.

4.9.2023 15.34

IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism.

24.7.2023 10.56

Ordningsavgift på 12 000 euro till Pades Oy för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och riskbedömningen i anknytning till kundförhållanden, kundkontrollen, förvaringen av kundkontrolluppgifterna och anmälningsskyldigheten.