Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Genom att förhindra penningtvätt bekämpar man all brottslig verksamhet genom att minska dess ekonomiska lönsamhet.

Läs mera

Vad avses med penningtvätt?

Vad avses med penningtvätt?

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Läs mera

Handla rätt

Handla rätt

Penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras när myndigheterna övervakar de aktörer och situationer som omfattas av lagstiftningen.

Läs mera

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Organisationer som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorism

Läs mera