Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

4.9.2023 15.34

IMF gav ut en rapport om bekämpningen av penningtvätt i de nordiska och baltiska länderna – tillsynen kan effektiviseras genom ökning av gränsöverskridande informationsutbyte

Internationella valutafonden (IMF) har på de nordiska och baltiska ländernas begäran analyserat hot och sårbarheter i regionen som härrör från penningtvätt och finansiering av terrorism.

24.7.2023 10.56

Ordningsavgift på 12 000 euro till Pades Oy för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och riskbedömningen i anknytning till kundförhållanden, kundkontrollen, förvaringen av kundkontrolluppgifterna och anmälningsskyldigheten.

30.6.2023 9.34
FM

Arbetsgruppens förslag
Informationsutbytet måste förbättras när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i lagstiftningen i syfte att effektivisera informationsutbytet när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

26.6.2023 8.00

Registreringen och tillsynen över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån överförs 1.7.2023 till Finansinspektionen

Det register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som förs av regionförvaltningsverket samt tillsynen över de registrerade överförs till Finansinspektionen. Från och med 1.7.2023 ska nya registeransökningar och konsumentanmälningar om kreditgivarna och förmedlarna av person-till-person-lån göras till Finansinspektionen.