Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få pengar som skaffats genom brott att verka lagliga.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

22.4.2022 9.27
FM

Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism antog ett uttalande om utveckling av verksamheten

Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) höll ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerade Finland.

21.4.2022 15.12
FM

Globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism sammanträder till sitt vårmöte

Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) ordnar ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland.

1.4.2022 12.06

Ny utredning bedömer sätt att förbättra informationsutbytet i nationell verksamhet för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansministeriet har utarbetat en utredning om hur informationsutbytet kan förbättras i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet var att klarlägga hinder och potentiella utvecklingsbehov i samband med informationsutbytet. De tydligaste utvecklingsområdena bedömdes vara att förbättra rörligheten av information mellan olika myndigheter och att förbättra informationsutbytet mellan de rapporteringsskyldiga, särskilt när det gäller rapporter om tvivelaktiga transaktioner.

18.2.2022 13.36
FM IM JM

Utredning: En harmonisering av bekämpningen av korruption och penningtvätt bör övervägas

Enligt en utredning som Polisyrkeshögskolan gjort tar sig bekämpningen av korruption och penningtvätt fortfarande ganska olika former, även om fenomenen är klart kopplade till varandra. Skillnaderna i bekämpningen av korruption märktes förutom mellan de nordiska länderna också mellan olika myndigheter och företag. Enhetligare praxis och effektiva verktyg hjälper till att utveckla en trygg verksamhetsmiljö såväl nationellt som internationellt.