Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

4.10.2022 11.50
FM

Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning

Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

15.9.2022 11.29

Ändringarna i övervakningssystemet för bank- och betalkonton effektiverar brottsbekämpning och möjliggör mer omfattande myndighetssamarbete

Möjligheterna att bekämpa penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism effektiveras, när ändringarna i lagstiftningen gällande övervakningssystemet för bank- och betalkonton träder i kraft 15.9.2022. Samtidigt utvidgas också lagens syfte. Tack vare ändringarna kan övervakningssystemet för bank- och betalkonton i fortsättningen användas av allt fler myndigheter allt mer effektivt.

23.6.2022 11.50
Poliisi

Tillsynsmyndighetens nya bedömning av riskerna i penningspelverksamhet publicerad

Polisstyrelsen har publicerat sin bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som penningautomater i penningspelverksamhet medför i Fastlandsfinland. Denna bedömning av riskerna handlar om de mest betydande riskerna för penningtvätt med penningautomater.

22.6.2022 12.43
FM

Arbetsgrupp strävar efter att förbättra informationsutbytet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansministeriets arbetsgrupp ska bereda en handlingsplan och en regeringsproposition om förbättrat informationsutbyte i den nationella verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.