Förhindra penningtvätt – handla rätt!

Då vi förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism bekämpar vi även annan brottslighet.

Handla rätt

Vad är det fråga om?

Penningtvätt handlar om att försöka få egendom som skaffats genom brott att verka laglig.

Läs mera om penningtvätt

Förebyggande

Ett stort antal myndigheter och anmälningsskyldiga deltar i förhindrandet. Finland deltar aktivt i det aktuella internationella samarbetet.

Läs mera om förhindrandet

Vad, hur, varför...?

Vi sammanställde frågor och svar om hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan förhindras.

Se frågorna och svaren

Nyheter

4.4.2024 11.11

Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften som påförts Pades Oy till 6 000 euro

Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde 24.3.2023 bilfirman Pades Oy en ordningsavgift på 12 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen.

19.3.2024 7.44
FM

Konsekvensbedömningen avseende åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 har slutförts

I konsekvensbedömningarna i åtgärdsprogrammet bedömde de projektansvariga resultaten och konsekvenserna av de projekt som de ansvarat för och hur de ansett att projekten genomför strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Dessutom rapporterade de åtgärdsrekommendationer och eventuella nya åtgärdsförslag som har uppkommit i samband med projekten. Sammanlagt 33 sådana rekommendationer och förslag antecknades.

1.3.2024 8.30
FM

Bedömningspromemoria
Kunder möter problem med banktjänsterna – lagstiftningsändringar kunde hjälpa

Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.

27.2.2024 9.28

Ordningsavgift på 3 000 euro till Oy Norm-Esko Consulting Ab för försummelser att iaktta penningtvättslagen

Försummelsen gäller skyldigheten att ansöka om registrering i registret för övervakning av penningtvätt.