Estä rahanpesu – toimi oikein!

Kun estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, torjumme myös muuta rikollisuutta.

Toimi oikein

Mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikollisella tavalla hankittu raha näyttämään lailliselta.

Lue rahanpesusta

Estämistyö

Estämistyöhön osallistuvat lukuisat viranomaiset ja ilmoitusvelvolliset. Suomi tekee asiassa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Lue estämistyöstä

Mitä, miten, miksi...?

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Katso kysymykset ja vastaukset

Uutiset

22.4.2022 9.27
VM

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä hyväksyi julkilausuman toiminnan kehittämisestä

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) piti ministerikokouksen Washingtonissa torstaina 21. huhtikuuta. Suomea edusti valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.

21.4.2022 15.12
VM

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä koolle kevätkokoukseen

Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) pitää ministerikokouksen Washingtonissa torstaina 21. huhtikuuta. Suomea edustaa valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.

1.4.2022 12.06

Uusi selvitys arvioi keinoja parantaa tietojenvaihtoa kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Valtiovarainministeriö on laatinut selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa. Tarkoituksena oli selvittää tietojenvaihtoon liittyviä esteitä ja mahdollisia kehittämistarpeita. Selkeimmiksi kehityskohteiksi arvioitiin tiedon liikkuvuuden parantaminen eri viranomaisten välillä sekä ilmoitusvelvollisten välisen tiedonvaihdon parantaminen erityisesti epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten yhteydessä.

18.2.2022 13.36
OM SM VM

Selvitys: Korruption ja rahanpesun torjunnan yhdenmukaistamista harkittava

Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan korruption ja rahanpesun torjunta on yhä melko eriytynyttä, vaikka ilmiöt ovat selvästi kytköksissä toisiinsa. Eroja korruption torjunnassa huomattiin paitsi Pohjoismaiden myös eri viranomaisten ja yritysten välillä. Yhdenmukaisemmat käytännöt ja tehokkaat työkalut auttaisivat kehittämään turvallista toimintaympäristöä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.