Estä rahanpesu – toimi oikein!

Kun estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, torjumme myös muuta rikollisuutta.

Toimi oikein

Mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikollisella tavalla hankittu raha näyttämään lailliselta.

Lue rahanpesusta

Estämistyö

Estämistyöhön osallistuvat lukuisat viranomaiset ja ilmoitusvelvolliset. Suomi tekee asiassa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Lue estämistyöstä

Mitä, miten, miksi...?

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Katso kysymykset ja vastaukset

Uutiset

25.11.2021 13.03
OM

Korruptionvastainen päivä 9.12. luotaa suomalaista korruptiontorjuntaa

Oikeusministeriö järjestää torstaina 9. joulukuuta korruptionvastaisen päivän seminaarin, jossa pureudutaan korruption torjunnan keinoihin. Verkkoseminaarissa kuullaan muun muassa, miten korruptiota torjutaan Suomessa ja miten väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua vahvistetaan.

11.11.2021 13.50
SM

Asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta voimaan ensi vuonna

Valtioneuvosto on 11.11. antanut asetuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, eli niin sanotun rahanpesulain nojalla menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

28.10.2021 13.31
SM

Rahoitustietodirektiivin muutos vahvistaisi kansainvälistä talousrikostutkintaa

Euroopan komissio antoi 20.7. ehdotuksen rahoitustietodirektiivin muuttamisesta. Muutoksella mahdollistettaisiin EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten pääsy keskitettyihin pankkitilirekistereihin. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 28.10.

7.10.2021 13.51
SM

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee eduskuntaan

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi 7.10. eduskunnalle esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta.