Estä rahanpesu – toimi oikein!

Kun estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, torjumme myös muuta rikollisuutta.

Toimi oikein

Mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikollisella tavalla hankittu omaisuus näyttämään lailliselta.

Lue rahanpesusta

Estämistyö

Estämistyöhön osallistuvat lukuisat viranomaiset ja ilmoitusvelvolliset. Suomi tekee asiassa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Lue estämistyöstä

Mitä, miten, miksi...?

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Katso kysymykset ja vastaukset

Uutiset

23.5.2023 13.20

Rahanpesulain mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvojakohtainen riskiarvio – julkinen yhteenveto

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) mukaan toimivaltaisen valvontaviranomaisen on laadittava riskiarvio siitä, millaisia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä sen valvonnan piiriin kuuluvilla ilmoitusvelvollisilla on. Riskiarvion yhteenveto pitää julkaista.

23.5.2023 13.18

Aluehallintovirasto havaitsi puutteita rahanpesulain mukaisten riskiarvioiden lainmukaisuudessa vuonna 2022

Vuonna 2022 aluehallintovirasto valvoi erityisesti ilmoitusvelvollisten riskiarvioita ja teki myös tarkastuksia rahanpesulain mukaisiin ilmoitusvelvollisiin. Tarkastusten tavoitteena on selvittää, miten ilmoitusvelvollinen on toiminnassaan noudattanut rahanpesulakia.

17.5.2023 12.38
SM

Hanke tehostaa voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kykyä torjua ja tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä

Sisäministeriön käynnistämässä hankkeessa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.

19.4.2023 15.53

Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä

Finanssivalvonta on julkistanut rahanpesun estämisen valvontastrategian. Strategian tavoitteena on vähentää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden rikkomisen riskiä valvottavien toiminnassa. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa rahanpesulain osittaisuudistuksen, jonka myötä Finanssivalvonta saa valtuuksia valvoa entistä tehokkaammin pakotteiden noudattamista finanssisektorilla.