Estä rahanpesu – toimi oikein!

Kun estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, torjumme myös muuta rikollisuutta.

Toimi oikein

Mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikollisella tavalla hankittu omaisuus näyttämään lailliselta.

Lue rahanpesusta

Estämistyö

Estämistyöhön osallistuvat lukuisat viranomaiset ja ilmoitusvelvolliset. Suomi tekee asiassa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Lue estämistyöstä

Mitä, miten, miksi...?

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Katso kysymykset ja vastaukset

Uutiset

4.4.2024 11.11

Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 24.3.2023 autoliike Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä.

19.3.2024 7.44
VM

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeiden vaikutusarviointi on saatu päätökseen

Toimenpideohjelman vaikutusarvioinneissa hankevastaavat arvioivat vastuullaan olleiden hankkeiden tuloksia ja vaikutusta sekä miten hankkeiden on nähty toteuttavan harmaan talouden ja talousrikostorjunnan strategiaa. Sen lisäksi raportoitiin hankkeiden yhteydessä syntyneet toimenpidesuositukset ja mahdolliset uudet toimenpide-ehdotukset. Näitä kirjattiin yhteensä 33 hankkeessa.

1.3.2024 8.30
VM

Arviomuistio
Asiakkaat kohtaavat vaikeuksia pankkipalveluissa – lainsäädännön muuttaminen voisi auttaa

Yksityishenkilöt saavat ja pystyvät käyttämään peruspankkipalveluja keskimäärin kohtuullisesti, mutta ongelmia on etenkin erityisryhmillä. Yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja, ilmenee valtiovarainministeriön arviomuistiosta.

27.2.2024 12.00

Vuosikertomus: Rahanpesun selvittelykeskuksen 25. toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön muutokset ja kehityshankkeet

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu. Vuoden aikana selvittelykeskusta työllisti ilmoitusmäärien kasvu ja rikoksista erityisesti tietoverkkoavusteiset petokset.