Estä rahanpesu – toimi oikein!

Kun estämme rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, torjumme myös muuta rikollisuutta.

Toimi oikein

Mistä on kyse?

Rahanpesussa on kyse siitä, että pyritään saamaan rikollisella tavalla hankittu omaisuus näyttämään lailliselta.

Lue rahanpesusta

Estämistyö

Estämistyöhön osallistuvat lukuisat viranomaiset ja ilmoitusvelvolliset. Suomi tekee asiassa tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Lue estämistyöstä

Mitä, miten, miksi...?

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Katso kysymykset ja vastaukset

Uutiset

28.11.2022 8.43
Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin uusin Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä -selvitys on julkaistu

Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä on keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen laatima selvitys, joka käsittelee rahanpesurikosten tunnusmerkistöjä ja niiden täyttymistä sekä rahanpesurikosten tyypillisiä piirteitä Suomessa. Linkki raporttiin löytyy tästä uutisesta.

4.10.2022 11.50
VM

Suomi vahvistaa edelleen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä – pysyy tehostetussa seurannassa

Suomi on ryhtynyt lukuisiin toimiin vahvistaakseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä, arvioi kansainvälinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF).

15.9.2022 11.27

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän uudistukset tehostavat rikosten torjuntaa ja mahdollistavat laajempaa viranomaisyhteistyötä

Mahdollisuudet rahanpesun torjumiseen ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tehostuvat, kun pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän lainsäädäntö uudistuu 15.9.2022. Samalla myös lain käyttötarkoitus laajenee. Uudistuksen ansiosta pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää voivat jatkossa hyödyntää yhä useammat viranomaiset entistä tehokkaammin.

29.7.2022 9.25
Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen puolivuosikatsaus on julkaistu

KRP:n Rahanpesun selvittelykeskus on julkaissut vuoden 2022 puolivuosikatsauksen. Selvityksessä tarkastellaan lyhyesti Rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon lukujen valossa, osittain lukuja aiempiin vuosiin vertaillen. Linkki selvitykseen löytyy tästä uutisesta.