Ilmoita epäilystä

Jos olet ilmoitusvelvollinen, tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle. 

Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti ilmoitussovelluksella alla olevan linkin kautta. Erityisestä syystä ilmoitus voidaan tehdä myös muuta salattua yhteyttä tai tietoturvallista menettelyä käyttäen.

Ilmoitusvelvollisena voit tehdä epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen myös enimmäismääräksi asettamastasi kynnysarvon ylittävästä yksittäisestä maksusta tai muusta suorituksesta tai useasta erillisestä toisiinsa yhteydessä olevasta maksusta tai suorituksesta. Rahanvälityspalvelun tarjoajan on kuitenkin tehtävä ilmoitus jokaisesta yksittäisestä tai useasta erillisestä toisiinsa yhteydessä olevasta maksusta tai suorituksesta, jonka arvo on vähintään 1 000 euroa.

Tee rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitus, kun

  • epäilyttävä liiketoimi on suoritettu
  • keskeytetty liiketoimi on selvitysten jälkeenkin epäilyttävä
  • liiketoimesta on kieltäydytty
  • jälkikäteen paljastuu seikka, joka tekee liiketoimesta epäilyttävän.

Sähköinen rahanpesuilmoitus

Voit tehdä ilmoituksen sähköinen ilmoitusjärjestelmä, kun olet rekisteröitynyt. Järjestelmää ylläpitää Rahanpesun selvittelykeskus.

Rahanpesuilmoitus organisaation edustajana

Organisaation ensimmäisen ilmoittajahenkilön on ensin rekisteröidyttävä, jotta rahanpesuilmoituksen voi tehdä organisaation edustajana. Ensimmäinen ilmoittajahenkilö saa automaattisesti roolin organisaation verkkosivuston ylläpitäjä. Ylläpitäjän rooli on vaihdettavissa myöhemmin, kun muita henkilöitä rekisteröityy organisaation ilmoittajahenkilöiksi.

Siirry sovelluksen etusivulle.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä rahanpesun selvittelykeskukseen puhelimitse numeroon 0295 486 833 (arkisin klo 8 - 16).

XML-muotoinen ilmoitus

Ilmoituksen voit lähettää sovelluksen kautta myös ilmoittajan omasta tietojärjestelmästä XML-tiedostona. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä rahanpesun selvittelykeskukseen sähköpostitse goaml.krp(at)poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 486 833 (arkisin klo 8–16).

Yksityishenkilön havaitsema epäilyttävä liiketoimi tai tapahtuma

Yksityishenkilö, joka ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetussa laissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, ei voi rekisteröityä Rahanpesun selvittelykeskuksen ilmoitussovellukseen.

Jos olet yksityishenkilö, joka haluaa kertoa rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä seikoista, voit lähettää asiaa koskevan sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected]  tai kertoa poliisille kiireettömän tiedon epäilyttävästä aineistosta tai ilmiöistä nettivinkin kautta www.poliisi.fi/nettivinkki. Nettivinkki-lomakkeen kautta ei oteta vastaan rikosilmoituksia. Rikosilmoituksen tekoon voidaan käyttää sähköistä rikosilmoitusta.

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvolliset

Rahanpesun torjumisessa avainasemassa ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

Ilmoitusvelvolliset

Asiakkaat

Asiakkaat

Kun asioit rahanpesulaissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen kanssa, henkilöllisyytesi voi olla välttämätöntä todentaa. Tällöin ilmoitusvelvollinen taho voi vakuuttua tietävänsä, kenen kanssa se asioi.

Asiakkaat

Matkustajat

Matkustajat

Jos saavut EU:n alueelle tai poistut EU:n alueelta ja mukanasi on käteistä rahaa 10 000 euron arvosta tai enemmän, tee ilmoitus siitä Tullille.

Matkustajat

Kaikki yritykset

Kaikki yritykset

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tiedot ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla.

Kaikki yritykset

Ilmoita epäilystä

Ilmoita epäilystä

Jos olet ilmoitusvelvollinen, tee ilmoitus havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle.

Ilmoita epäilystä