Usein kysyttyä – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Kokosimme yhteen kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten voidaan estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Etkö löytänyt vastausta? Ehdota uutta kysymystä:

Palautelomake

Mistä on kyse?

Mitä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen?

Eri tahojen roolit rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

Viranomaisten ja toimijoiden roolit

Kuluttajan ja kansalaisen rooli

Asiakkaalle esitettävät kysymykset

Perustiedot

Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden selvittäminen

Tosiasiallinen edunsaaja

Edunsaajatietojen ilmoittaminen kaupparekisteriin

Yhdistyksen hallituksen jäsenten tietojen kerääminen

Käteisnostot ja käteistalletukset

Käteisen rahan kuljettaminen

Varojen alkuperän selvittäminen

Mahdolliset toimet, jos asiakas ei anna pankin pyytämiä tuntemistietoja tai selvitystä varojen alkuperästä

Rahapelit

Ilmoitusvelvollisten kysymykset

Ilmoituksen tekeminen

Raportointi viranomaisille

Rahanpesun valvontarekisteri