Matkustajan käteisvarat

Kun saavut EU:n alueelle tai poistut EU:n alueelta ja mukanasi on käteisvaroja 10 000 euron arvosta tai enemmän, tee ilmoitus siitä Tullille. Käteisvarailmoituslomakkeen ja tarkemmat ohjeet löydät Tullin nettisivuilta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Suomen tullille, jos matkustat vain EU:n alueen sisällä.

Valvomalla käteisvaraliikennettä Tulli pyrkii havaitsemaan EU:n ulkorajan yli kuljetettavia rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyviä varoja. Apuna käytetään myös käteisen rahan etsintään erikoistuneita tullikoiria. 

Lisätietoa matkustajan käteisvaroista Tullin nettisivuilla    

Lainsäädäntöä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1672/2018

Laki Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta 432/2021