Matkustajan käteisrahat

Kun saavut EU:n alueelle tai poistut EU:n alueelta ja mukanasi on käteistä rahaa 10 000 euron arvosta tai enemmän, tee ilmoitus siitä Tullille. Käteisrahan ilmoituslomakkeen ja tarkemmat ohjeet löydät Tullin nettisivuilta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Suomen tullille, jos matkustat vain EU:n alueen sisällä.

Valvomalla käteisrahan liikennettä Tulli pyrkii havaitsemaan EU:n ulkorajan yli kuljetettavia rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyviä varoja. Apuna käytetään myös käteisen rahan etsintään erikoistuneita tullikoiria. 

Lisätietoa matkustajan käteisrahoista Tullin nettisivuilla    

Lainsäädäntöä:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005

Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta 653/2007