Kaikki yritykset

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tiedot niin sanotuista tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia. 

Tee ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin. 
Esimerkiksi osakeyhtiöiden (ei kuitenkaan pörssiyhtiöiden) ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus. Toiminimiyrittäjät eivät tee ilmoitusta.

Tee ilmoitus viipymättä seuraavissa tilanteissa:

  • Yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan kaupparekisteriin 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana.
  • Edunsaajatiedot ovat muuttuneet.
  • Uusi yritys on rekisteröity.
  • Et ole enää yrityksen edunsaaja.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei käsityksensä mukaan ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia.

Kaupparekisteriotteesta ja Virre-tietopalvelun haulla näet, onko yritykselle jo rekisteröity edunsaajailmoitus. 

Huomaa: Yrityksen toiminta voi vaikeutua, jos se ei ilmoita edunsaajatietojaan ja pidä niitä ajan tasalla kaupparekisterissä. 

Lue lisää edunsaajailmoituksesta ja edunsaajista prh.fi-sivuilta 

Tarkista Virre-tietopalvelusta, onko edunsaajailmoitus rekisteröity