Rakennuksia ja parvekkeita.

Terrorismin rahoittaminen

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa suoraan tai välillisesti annetaan tai kerätään varoja terroristista rikosta varten. Terroristiryhmän rahoittaminen tai rahoittamisen yrittäminen on rangaistavaa.

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus hoitaa terrorismin rahoittamisen torjuntaa. Terrorismin rahoittamista selvittää ja analysoi terrorismin rahoittamisen torjunnan ryhmä. Ryhmän toiminta perustuu ilmoitusvelvollisilta ja muilta viranomaisilta saatuihin tietoihin sekä oman analyysityön havaintoihin.

Viime vuosina uudet rahanvälitysmuodot ovat yleistyneet. Konfliktialueille rahaa lähettävät henkilöt etsivät jatkuvasti uusia tehokkaita ja anonyymeja rahanvälitysmuotoja ja -palveluita.

Esimerkkejä rahanvälityksen monimuotoistumisesta ovat virtuaalivaluutat ja vaihtoehtoiset maksujenvälityspalvelut, kuten mobiilisiirrot. Vaihtoehtoisia maksujenvälityspalveluita käytetään itsenäisesti tai perinteisten maksujenvälityspalveluiden rinnalla. Uudet rahanvälitysmuodot vaikeuttavat merkittävästi niiden varojen seuraamista, jotka on tarkoitettu terrorismin rahoittamiseen.

Terrorismivaroja voidaan jäädyttää

Suomessa on käytössä varojen hallinnollinen jäädyttämisjärjestelmä. Varojen jäädyttämisen tarkoituksena on estää henkilöä, ryhmää tai yhteisöä eli jäädytyspäätöksen kohdetta käyttämästä varojaan terroristisiin tekoihin tai rikoksen yritykseen tai valmisteluun.

Keskusrikospoliisi tekee päätöksen varojen jäädyttämisestä. Päätös julkaistaan Virallisessa lehdessä. Keskusrikospoliisi ylläpitää jäädyttämispäätöksistä julkista luetteloa, jonka voi tilata poliisilaitoksen tai keskusrikospoliisin kirjaamosta.

Hallinnollisesta jäädyttämisestä säädetään laissa.

Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi 325/2013 (Finlex)

Perustietoa terrorismin rahoittamisesta (Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF)
Terrorismin rahoituksen vastainen strategia (Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF)