Fenomen

Det anknyter vanligtvis förbrott (såsom skattebedrägerier eller konkursbrott) till penningtvätt. På myndigheternas gemensamma informationswebbplats Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet beskrivs det omfattande om fenomenen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och hur fenomenen påverkar samhället.
 
Antalet nya elektroniska betaltjänster och sätten att överföra pengar ökar och utbudet blir med accelerande hastighet allt mångsidigare.

Beskrivningar av fenomen inom grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Kontanter i samband med penningtvätt 

Kontanter har fortfarande en central ställning beträffande penningtvätt och bekämpning av penningtvätt. 
 
År 2019 uppgavs totalt 6 766 gånger att rapporten hänför sig till avvikande användning av kontanter. År 2019 emottogs sammanlagt 5 252 rapporter där en kontantindikator hade använts. 
 
I en rapport kan flera kontantindikatorer användas. De mest använda indikatorerna har samband med uttag och insättning av kontanter. 
 
Utredningscentralen får information om hur kontanter rör sig också från Tullen, som samlar information om dem som transporterar kontanter. Enligt Tullens uppgifter konstaterades år 2019 att ca 320 personer på ca 470 resor till eller från Finland transporterade kontanter till ett värde av över 10 000 € på en gång.   

Virtuella valutor

Penningtvätt med virtuella valutor har ökat avsevärt särskilt i samband med narkotikaaffärer, men också i samband med konventionell brottslighet, såsom nät- och kärleksbedrägerier och bedrägerier som utnyttjar offentliga personers namn. Under det senaste decenniet har det skett en jämn och stadig ökning av antalet brott som polisen fått kännedom om och som har samband med virtuella valutor. De härvor där virtuella valutor ingår har vanligen en tydlig internationell koppling.

Ändringar i de konstaterade brotten

Beträffande de undersökta fallen överlämnas information till olika myndigheter för en ny eller pågående förundersökning eller för att förhindra eller avslöja brott. 
 
År 2019 ingick i den information som överlämnades till en myndighet för nya eller pågående förundersökningar sammanlagt 93 olika brottsrubriceringar.  Den vanligaste rubriceringen grovt bedrägeri, förekom 143 gånger. Från år 2018 har förekomsten av grovt bedrägeri dubblerats. Näst mest ökade antalet grovt narkotikabrott, som år 2019 ökade från tio till fyrtio. 

Utländska medborgare i rapporterna om penningtvätt 

Det ökande antalet rapporter medför en ökning av även antalet personer anmälda i rapporterna.  År 2019 ingick tiotusentals nya personer och företag i rapporterna om penningtvätt.  Personernas medborgarskap uppges inte systematiskt i dem. För 45 % av de personer som förekom i rapporterna saknades uppgift om medborgarskap.  För 30 % av personerna uppgavs finskt medborgarskap, för 25 % medborgarskap i ett annat land.  
 
För de oftast förekommande medborgarskapen har det efter en period av några år (2016‒2018) nu skett en del förändringar. År 2019 infördes i penningtvättsregistret flest medborgare från Turkiet, Rumänien, Ryssland, Irak och Estland i nämnd ordning. I rapporterna fanns fler ryska medborgare än någonsin tidigare. Förekomsten av rumänska och särskilt turkiska medborgare mångdubblades från år 2018 till år 2019 (Rumänien 1 125 → 2 275 och Turkiet 637 → 2 253).