Hyppää sisältöön

Lainmuutokset tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2022 14.58
Tiedote
Ylhäältä kuvattu kiertyvä portaikko. Kuvassa henkilö kulkee portaita alaspäin.

Hallitus esittää muutettaviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sekä finanssivalvonnasta annettua lakia.

Esityksen taustalla ovat kansalliset muutostarpeet, puutteet EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa sekä sääntelyn yhteensovittaminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suositusten kanssa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lisäksi esityksellä pyritään suojaamaan rahoitusjärjestelmää väärinkäytöksiltä.

Rahanpesulain soveltaminen helpottuu

Esityksessä todetaan, että rahanpesulakiin lisätään määritelmä epäilyttävälle liiketoimelle. Myös soveltamisalaan tehdään muutoksia, jotka selkeyttävät rahanpesulain soveltamista.

Uudet velvoitteet varmistavat varojen jäädyttämistä

Esityksessä asiakkaan tuntemista koskevat velvoitteita muutetaan joiltain osin. Ilmoitusvelvollisen on jatkossa varmistettava riittävin toimin, että EU:n pakoteasetuksen mukaisten tahojen tai keskusrikospoliisin jäädyttämispäätöksessä mainittujen tahojen varat jäädytettäisiin ja että näille tahoille ei luovutettaisi varoja. 

Lisäksi esitetään tuntemisvelvoitteisiin poikkeusta, joka koskisi yleisen edunvalvojan henkilöllisyyden todentamista ja tuntemistietojen säilyttämistä. Muutoksia tulisi myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määritelmään ja heihin liittyvään tehostettuun tuntemisvelvollisuuteen.

Toimintaa voidaan jatkossa tarkastaa etäyhteyksin

Rahanpesulain noudattamista valvovat viranomaiset ja asianajajayhdistys saavat esityksen mukaan jatkossa tarkastaa ilmoitusvelvollisen toimintaa etäyhteyksin tietoturvallista menettelyä käyttäen. Valvoja saa etäyhteyksin tarkastettavaksi ilmoitusvelvollisen asiakirjoja ja tietojärjestelmiä.

Hallitus esittää, että lait tulevat voimaan viimeistään 1.4.2022 ja joiltain osin viimeistään 1.4.2023.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30310, maarit.pihkala(at)gov.fi
Finanssineuvos Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267 jaana.vehmaskoski(at)gov.fi