Hoppa till innehåll

Finland stärker förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare – förblir i effektiviserad uppföljning

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2022 11.50
Nyhet

Finland har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, bedömer internationella arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF).

FATF påpekade flera utvecklingsobjekt i Finland 2019 i samband med sin landbedömning om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Finland har rapporterat om sina framsteg årligen.

Enligt FATF har Finland nu det högsta möjliga betyget på 9 rekommendationer. Dessutom följer Finland 24 rekommendationer till största delen och 7 delvis. Finland höjde sitt betyg när det gäller rekommendationen om öppenhet i fråga om juridiska personer och faktiska förmånstagare.

FATF fortsätter med den effektiviserade uppföljningen av Finland. Finland fortsätter att stärka det förebyggande arbetet både genom att utveckla sin lagstiftning och genom att effektivisera den praktiska verksamheten. Finland rapporterar om sina framsteg till arbetsgruppen nästa gång om ett år.

FATF är administrativt knuten till ekonomiska organisationen OECD. FATF bedriver internationellt samarbete i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och av massförstörelsevapen. Gruppen utvecklar och utfärdar rekommendationer för verksamheten, och följer upp genomförandet av dem i medlemsländerna genom årliga enkäter och återkommande landsgranskningar.

Mer information:

Maarit Pihkala, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30310, maarit.pihkala(at)gov.fi