Hoppa till innehåll

Registret för övervakning av penningtvätt effektiviserar tillsynen

Utgivningsdatum 16.2.2021 8.53
Nyhet
Henkilö seisoo jäällä ja katsoo poispäin.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar riksomfattande tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Ett av regionförvaltningsverkets övervakningsverktyg är registret för övervakning av penningtvätt, som effektiviserar tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen. Det gör kontakterna mellan regionförvaltningsverket och dess tillsynsobjekt smidigare ifråga om anvisningar samt anmälan och insamling av uppgifter.

Penningtvättslagen förpliktar aktörer som övervakas av regionförvaltningsverket att söka sig till registret för övervakning av penningtvätt. Man behöver inte söka sig till registret, om verksamheten förutsätter koncession eller om aktören redan hör till något annat näringsregister. Registreringsskyldigheten gäller bl.a. aktörer som tillhandahåller rådgivningstjänster inom bokföring, juridik och beskattning, aktörer inom finansierings- och företagskonsultering samt till vissa delar aktörer som idkar konst- och varuhandel.

Registret för övervakning av penningtvätt är offentligt. Således har var och en möjlighet att söka information om företag som finns i registret och om enskilda näringsidkare. Man kan söka i registret med hjälp av aktörens namn, FO-nummer eller bransch. På detta sätt kan du kontrollera om till exempel din samarbetspartner eller kund har sökt sig till registret för övervakning av penningtvätt. Läs mer om övervakningsregistret!

I registret för övervakning av penningtvätt finns för närvarande drygt 1 600 aktörer. I registret saknas dock fortfarande aktörer som hör till registret. Regionförvaltningsverket påminner om att registreringsskyldigheten har varit i kraft redan sedan juli 2019 och att försummelse av registreringsskyldigheten är en grund för påförande av ordningsavgift enligt penningtvättslagen.

RFV:s nya webbplats har publicerats

Vid tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen är det viktigaste att säkerställa att de som vi övervakar är medvetna om och känner till sina skyldigheter. Vår webbplats är en viktig kanal för att dela denna anvisning. Nu har webbplatsen förnyats, och på sidorna finns övergripande information om lagens förpliktelser, såsom kundkontroll, riskbedömning och anmälan om tvivelaktig transaktion.

På vår webbplats hittar du också en ny elektronisk kanal för att anmäla misstanke om brott mot penningtvättslagen. Via anmälningskanalen kan t.ex. ett företags arbetstagare eller kund anmäla en misstänkt överträdelse av lagen. Anmälan om misstanke om förseelse kan också göras anonymt. Vi utnyttjar de mottagna meddelandena i vårt övervakningsarbete. Besök vår webbplats och ge respons på vad vi gjort bra och vad vi kunde utveckla ytterligare!

Mer information: rahanpesu(at)avi.fi  
Följ oss också på Twitter @AVIrahanpesu