Hyppää sisältöön

Rahanpesun valvontarekisteri tehostaa valvontaa

Julkaisuajankohta 16.2.2021 8.53
Uutinen
Henkilö seisoo jäällä ja katsoo poispäin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Yksi aluehallintoviraston valvontatyökaluista on rahanpesun valvontarekisteri, joka tehostaa rahanpesulain valvontaa. Se sujuvoittaa aluehallintoviraston ja sen valvottavien välistä yhteydenpitoa ohjeistuksesta ja tietojen ilmoittamisesta ja keräämisestä.

Rahanpesulaki velvoittaa aluehallintoviraston valvomia toimijoita hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin. Rekisteriin ei tarvitse hakeutua, jos liiketoiminta edellyttää toimilupaa, tai toimija kuuluu jo johonkin muuhun elinkeinorekisteriin. Rekisteröintivelvoite koskee mm. kirjanpito-, laki- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia, rahoitus- ja yrityskonsultoinnin toimijoita sekä tietyiltä osin taide- ja tavarakauppaa tekeviä tahoja.  

Rahanpesun valvontarekisteri on julkinen. Näin ollen jokaisella on mahdollisuus hakea tietoa rekisterissä olevista yrityksistä ja yksityisistä elinkeinonharjoittajista. Rekisteristä voi tehdä hakuja toimijan nimen, y-tunnuksen tai toimialan avulla. Näin voit tarkastaa onko vaikkapa yhteistyökumppanisi tai asiakkaasi hakeutunut rahanpesun valvontarekisteriin. Käy tutustumassa valvontarekisteriin!  

Rahanpesun valvontarekisterissä on tällä hetkellä reilut 1600 toimijaa. Edelleen rekisteristä kuitenkin puuttuu sinne kuuluvia toimijoita. Aluehallintovirasto muistuttaa, että rekisteröintivelvoite on ollut voimassa jo heinäkuusta 2019 ja rekisterivelvoitteen laiminlyönti on peruste rahanpesulain mukaisen rikemaksun määräämiseen.   

Avin uudet nettisivut julkaistu

Rahanpesulain noudattamisen valvonnassa keskeisintä on varmistaa, että valvottavamme tietävät ja tuntevat velvoitteensa. Nettisivumme ovat tärkeä kanava tämän ohjeistuksen jakamiseksi. Nyt nettisivut on uudistettu, ja sivuilta löytyy kattavasti tietoa lain velvoitteista, kuten asiakkaan tuntemisesta, riskiarvion laadinnasta ja epäilyttävän liiketoimintailmoituksen tekemisestä. 

Nettisivuiltamme löydät myös uuden sähköisen ilmoituskanavan rahanpesulain rikkomisepäilyn tekemiseksi. Ilmoituskanavan kautta esimerkiksi yrityksen työntekijä tai asiakas voi ilmoittaa epäillystä lain rikkomisesta. Ilmoituksen rikkomisepäilystä voi tehdä myös nimettömästi. Käytämme saatuja ilmoituksia hyödyksi valvontatyössämme. Tutustu sivustoomme ja anna palautetta, missä onnistuimme ja mitä voisimme vielä kehittää!  

Lisätietoa: rahanpesu(at)avi.fi 
Seuraathan meitä myös Twitterissä @AVIrahanpesu