Hoppa till innehåll

Förordningen om kundkontroll och identifiering av riskfaktorer enligt penningtvättslagen träder i kraft nästa år

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 13.50 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 9.17
Pressmeddelande 142/2021

Den 11 november utfärdade statsrådet en förordning om åtgärder för kundkontroll och om riskfaktorer vid förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Förordningen utfärdades med stöd av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, den så kallade penningtvättslagen.

Penningtvättslagen förpliktar de rapporteringsskyldiga enligt lagen, till exempel kreditinstitut, att utföra kundkontroll. Åtgärder för kundkontroll ska vidtas under hela kundförhållandet utifrån en riskbaserad bedömning. Enligt penningtvättslagen kan förenklade åtgärder för kundkontroll tillämpas i situationer med låg risk. I situationer med högre risk ska åtgärderna skärpas. Enligt penningtvättslagen ska statsrådet utfärda en förordning om närmare bestämmelser om förfarandena för kundkontroll och riskfaktorer som kan vara förenade med en låg risk eller en högre risk än vanligt för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förordningen bidrar till att effektivisera förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom det är lättare att iaktta närmare bestämmelser. Med hjälp av förordningen är det lättare än tidigare för de rapporteringsskyldiga att bedöma i vilka situationer riskfaktorerna kan vara låga eller högre när det till exempel gäller en kund. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.  

Ytterligare information

Elina Rantakokko, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected]