Hyppää sisältöön

Asetus rahanpesulain mukaisesta asiakkaan tuntemisesta ja riskitekijöiden tunnistamisesta voimaan ensi vuonna

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 13.50
Tiedote 142/2021

Valtioneuvosto on 11.11. antanut asetuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, eli niin sanotun rahanpesulain nojalla menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Rahanpesulaki velvoittaa lain mukaisen ilmoitusvelvollisen, eli esimerkiksi luottolaitoksen, tuntemaan asiakkaansa. Toimenpiteitä asiakkaan tuntemiseksi on noudatettava riskiperusteiseen arviointiin pohjautuen koko asiakassuhteen ajan. Rahanpesulain mukaan vähäriskisissä tilanteissa voi noudattaa yksinkertaistettua tuntemismenettelyä, ja suuremman riskin tilanteissa tuntemismenettelyä tulee tehostaa. Rahanpesulain mukaan valtioneuvoston tulee antaa asetus tuntemismenettelyn tarkemmista säännöksistä ja riskitekijöistä, joihin voi liittyä vähäinen tai tavanomaista suurempi riski rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta.

Asetuksella on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä tehostava vaikutus, sillä aikaisempaa tarkempia säännöksiä on helpompaa noudattaa. Asetuksen avulla ilmoitusvelvollisen on aikaisempaa helpompaa arvioida, missä tilanteissa esimerkiksi asiakkaan kohdalla riskitekijät voivat olla vähäisiä tai suurempia. 

Asetus tulee voimaan 1.1.2022.  

Lisätietoja

johtava asiantuntija Elina Rantakokko, p. 0295 488 611, [email protected]