16 utlåtanden om bekämpningen av penningtvätt

Finansministeriet
5.3.2018 10.41
Nyhet

Finansministeriet fick 16 utlåtanden inom den utsatta tiden om bekämpningen av penningtvätt. Remisstiden löpte ut fredagen den 2 mars.

Utlåtandena (Projektsidorna)

Lagändringar skulle effektivisera bekämpningen av penningtvätt (nyhet 19.1.)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi