Hoppa till innehåll

EU-ordförandeskapet
Finansministrarna behandlar förhindrande av penningtvätt och bromsande av klimatförändringarna

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2019 8.13
Pressmeddelande
Mika Lintilä.
Arkivbild: EU

Torsdagen den 5 december kommer EU-ländernas finansministrar att dra upp riktlinjer för de närmaste årens prioriteringar för förhindrande av penningtvätt, fördjupning av kapitalmarknadsunionen och bromsande av klimatförändringarna. Ordförande för mötet i Ekofinrådet är finansminister Mika Lintilä.

Rådet ska anta strategiska mål för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Prioriteringar under de kommande åren är att

  • fortsätta att harmonisera EU-ländernas lagstiftning
  • effektivisera tillsynen
  • effektivisera myndighetssamarbetet och informationsutbytet
  • göra en utredning om en oberoende tillsynsmyndighet på EU-nivå.

Att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism hör till prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap.

Ministrarna avser att också anta rådets och kommissionens gemensamma uttalande om kryptovalutan stablecoins. Med kryptovaluta avses virtuella betalningsmedel som cirkulerar från en innehavare till en annan utan centraliserad bokföring.

Mer finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag

Rådet avser att anta slutsatser om fördjupning av EU:s kapitalmarknadsunion. Projektet är en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskap.

Målet är å ena sidan att förbättra i synnerhet små och medelstora företags möjlighet att få finansiering och å andra sidan att uppmuntra små investerare att investera på kapitalmarknaden. Samtidigt främjas bland annat digitaliseringen och en hållbar utveckling.

Främjandet av hållbar finansiering fortsätter

Ministrarna ska diskutera framtida hållbar finansiering. Avsikten är att styra mer privata medel till investeringar som är hållbara med tanke på klimatet. För närvarande förhandlar EU:s institutioner om klassificeringen av investeringars hållbarhet.

Vid mötet kan ministrarna informera om vilka åtgärder medlemsländerna anser vara viktigast i det fortsatta arbetet. Ministrarna kommer också att diskutera hur frågan ska främjas utanför EU.

Hållbar finansiering: hållbarhetsklassificering i investeringsprocessen (EU2019FI-bakgrund)

En plan för klimatarbetet

En längre diskussion om klimatförändringarna kommer att föras när finansministrarna antar rådets arbetsplan för klimatåtgärder. Enligt planen kan eventuella teman för finansministrarnas kommande diskussioner vara hållbar finansiering, grön budgetering, kolprissättning, grön beskattning och miljöskadliga stöd.

”Jag anser det vara viktigt att Finland lämnar ett tydligt avtryck i finansministrarnas klimatarbete och att klimatfrågorna blir i enlighet med målen för vårt ordförandeskap en stående punkt på Ekofinrådets arbetslista”, säger minister Lintilä.

Minister Lintilä kommer att delta i Eurogruppens möte onsdagen den 4 december. Finland är inte ordförande för mötet i Eurogruppen, eftersom gruppen har en permanent ordförande.

Rådets teman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Teman för Eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen(a)vm.fi
Niina Nurkkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 347 2661
EU-ordförandeskapets medietjänst, tfn 0295 530 269, press(a)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde och oftast i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finansmarknaderna Finanspolitiken Mika Lintilä