Hyppää sisältöön

EU-puheenjohtajuus
Valtiovarainministerit käsittelevät rahanpesun estämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2019 8.13
Tiedote
Mika Lintilä.
Arkistokuva: EU

EU-maiden valtiovarainministerit linjaavat torstaina 5. joulukuuta lähivuosien painopisteitä rahanpesun estämisessä, pääomamarkkinaunionin syventämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Mika Lintilä.

Katso video: Ministeri Lintilä kertoo kokouksen aiheista (YouTube)

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä strategiset tavoitteet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiselle. Painopisteitä olisivat tulevina vuosina

  • lainsäädännön EU-harmonisoinnin jatkaminen
  • valvonnan tehostaminen
  • viranomaisten yhteistyön ja tiedonvaihdon tehostaminen
  • selvitys itsenäisestä EU-tason valvontaviranomaisesta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen kuuluu Suomen puheenjohtajakauden painopisteisiin.

Ministerien on tarkoitus hyväksyä myös neuvoston ja EU:n komission yhteinen lausuma niin sanotuista stablecoin-kryptovaroista. Kryptovaroiksi kutsutaan virtuaalisia maksuvälineitä, jotka kiertävät haltijalta toiselle ilman keskitettyä tilinpitoa.

Pk-yrityksille lisää rahoitusmahdollisuuksia

Neuvoston on määrä hyväksyä päätelmät EU:n pääomamarkkinaunionin syventämisestä. Hanke on yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä.

Tavoitteena on parantaa erityisesti pienten- ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja toisaalta kannustaa piensijoittajia sijoittamaan pääomamarkkinoille. Samalla edistetään muun muassa digitalisaatiota ja kestävää kehitystä.

Kestävän rahoituksen edistäminen jatkuu

Ministerit keskustelevat kestävän rahoituksen tulevaisuudesta. Tarkoituksena on ohjata lisää yksityistä rahaa ilmaston kannalta kestäviin investointeihin. Parhaillaan EU-instituutiot neuvottelevat sijoitusten kestävyyden luokittelusta.

Ministerit voivat kertoa kokouksessa, mitä toimia jäsenvaltiot pitävät tärkeimpinä jatkotyössä. Esillä on myös asian edistäminen EU:n ulkopuolella.

Kestävä rahoitus: sijoitusten kestävyyden luokittelu (EU2019FI-taustoitus)

Ilmastotyölle suunnitelma

Ilmastonmuutos on esillä laajemmin, kun valtiovarainministerit hyväksyvät neuvoston ilmastotyösuunnitelman. Suunnitelman mukaan valtiovarainministerien tulevien keskustelujen mahdollisia aiheita ovat kestävä rahoitus, vihreä budjetointi, hiilen hinnoittelu, vihreä verotus ja ympäristölle haitalliset tuet.

”Pidän tärkeänä, että Suomi jättää vahvan kädenjäljen valtiovarainministereiden ilmastotyöhön ja ilmastoasiat vakiintuvat puheenjohtajakautemme tavoitteiden mukaan talous- ja rahoitusasioiden neuvoston työlistalle”, ministeri Lintilä sanoo.

Keskiviikkona 4. joulukuuta ministeri Lintilä osallistuu euroryhmän kokoukseen. Suomi ei johda puhetta euroryhmässä, vaan ryhmällä on pysyvä puheenjohtaja.

Neuvoston aiheet (neuvoston sivut, päivitetään kokouksen jälkeen)

Euroryhmän aiheet (neuvoston sivut, päivitetään kokouksen jälkeen)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Ministerin erityisavustaja Niina Nurkkala, puh. 050 347 2661
EU-puheenjohtajakauden mediapalvelu, puh. 02955 30269, press(at)vm.fi

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Mika Lintilä Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka