35 utlåtanden om revidering av penningtvättlagstiftningen

Finansministeriet
25.1.2016 10.24 | Publicerad på svenska 25.1.2016 kl. 10.25
Pressmeddelande

Finansministeriet fick 35 utlåtanden om revideringen av penningtvättlagstiftningen inom den utsatta tiden. Remisstiden löpte ut fredagen den 22 januari.

Utlåtanden (på finska, Asiakirjat-mellanbladet)
Arbetsgrupp föreslår register över företagsägare och förmånstagare (pressmeddelande 12.11.)
Nationell lagstiftning om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism bereds (inrikesministeriets pressmeddelande 21.1.)

Ytterligare upplysningar:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, [email protected]