Hyppää sisältöön

Bedrägerier som utnyttjat datanät och virtuella valutor håller Centralen för utredning av penningtvätt sysselsatt

Utgivningsdatum 30.3.2021 13.58
Nyhet

Centralen för utredning av penningtvätt, som finns vid Centralkriminalpolisen, har publicerat sin årsberättelse för år 2020. Av den framgår att Centralen i fjol tog emot 62 041 rapporter om tvivelaktiga affärstransaktioner. Antalet rapporter lämnade av bankerna fortsatte öka. De som förmedlar virtuella valutor blev rapporteringsskyldiga i december 2019 och lämnade i fjol 9 000 rapporter.

Bankernas rapporteringsaktivitet ökade avsevärt från föregående år. År 2019 lämnade de inhemska kreditinstituten och de utländska kredit- och finansinstitutens filialkontor sammanlagt 10 070 rapporter. I fjol var antalet rapporter 12 888. Ökningen är ca 28 procent, vilket är en nästan tredubbel tillväxttakt i jämförelse med granskningsperioden 2018–2019 i den föregående årsberättelsen.

Olika slags bedrägerier, särskilt de som skedde i datanät eller utnyttjade sådana märktes vid Utredningscentralens verksamhet år 2020. Det framgick av Utredningscentralens analysprojekt, som genomfördes under hösten i fjol, att de vanligaste bedrägeriformerna var VD-bedrägerier, investeringsbedrägerier och kärleksbedrägerier. Andelen grova bedrägerier är särskilt stor beträffande kärleksbedrägerierna.

"Ökningen av bedrägeribrottsligheten är fortfarande ett fenomen som  tydligt framträder i Utredningscentralen uppgifter. Vinningen från bedrägerierna hamnar väldigt ofta utomlands, antingen direkt eller efter en penningtvätt i Finland", säger Jaakko Christensen, som är chef för CKP:s Central för utredning av penningtvätt.

Utredningscentralens och polisens förundersökningsstatistik visar en kraftig ökning av sådana penningtvätts-, bedrägeri- och narkotikabrott som utnyttjar virtuella valutor. I de traditionella bedrägerifenomen som utnyttjar datanät, såsom helpdesk-bedrägerier, används allt oftare virtuella valutor. Även de bedrägerier som har samband med kryptovalutainvesteringar fortsatte. I bakgrunden till investeringsbedrägerierna finns ofta internationella organiserade aktörer.

Enligt de rapporteringsskyldigas klassificering hade 45 rapporter i fjol eventuellt samband med finansiering av terrorism. Trots att det totala antalet rapporter av det här slaget är litet, är ökningen på 25 rapporter från föregående år betydande.