Hyppää sisältöön

Tietoverkkoavusteiset petokset ja virtuaalivaluutta työllistävät rahanpesun selvittelykeskusta

Julkaisuajankohta 30.3.2021 13.58
Uutinen

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen vuoden 2020 vuosikertomuksen mukaan selvittelykeskus vastaanotti vuoden 2020 aikana 62 041 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Pankkien tekemien ilmoitusten määrä jatkoi kasvuaan. Virtuaalivaluutan välittäjät tulivat ilmoitusvelvollisiksi joulukuussa 2019 ja tekivät vuoden 2020 aikana 9 000 ilmoitusta.

Pankkien ilmoittamisaktiivisuus kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Vuonna 2019 kotimaiset luottolaitokset ja ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttorit tekivät selvittelykeskukselle yhteensä 10 070 ilmoitusta. Viime vuonna vastaava ilmoitusmäärä oli jo 12 888. Kasvua oli noin 28 prosenttia, mikä on lähes kolminkertainen kasvuvauhti verrattuna edellisen vuosikertomuksen tarkastelujaksoon 2018–2019.

Erilaiset petokset, erityisesti tietoverkoissa tapahtuneet tai niitä hyödyntäen toteutetut petokset, näkyivät selvittelykeskuksen toiminnassa vuonna 2020. Selvittelykeskuksen viime syksynä toteuttamassa analyysihankkeessa ilmeni, että yleisimpiä petosmuotoja olivat toimitusjohtajapetokset, sijoituspetokset ja rakkauspetokset. Törkeiden tekomuotojen osuus oli erityisen suuri rakkauspetoksissa.

"Petosrikollisuuden kasvu on edelleen selvittelykeskuksen tiedoissa selkeästi erottuva ilmiö. Petosten tuottama rikoshyöty siirtyy erittäin usein ulkomaille, joko suoraan tai Suomessa tapahtuvan rahanpesun jälkeen", sanoo KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen.

Selvittelykeskuksen ja poliisin esitutkintatilastojen mukaan virtuaalivaluuttaa hyödyntävien rahanpesu-, petos- ja huumausainerikosten määrä on kasvanut merkittävästi. Perinteisissä tietoverkkoavusteisissa petosilmiöissä, kuten helpdesk-huijauksissa, käytettiin yhä enemmän virtuaalivaluuttoja. Myös kryptovaluuttasijoittamiseen liittyvät huijaukset jatkuivat laajasti. Sijoitushuijauksissa rikosten taustalla on usein kansainvälisiä järjestäytyneitä tahoja.

Ilmoitusvelvolliset luokittelivat viime vuoden aikana 45 ilmoitusta liittyväksi mahdolliseen terrorismin rahoittamiseen. Vaikka näiden ilmoitusten kokonaismäärä on pieni, on kasvu edellisvuoden 25 ilmoituksesta merkittävä.

Uutinen