Hyppää sisältöön

EU-möten
Bekämpningen av penningtvätt tas upp vid finansministermötet

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2018 15.07
Pressmeddelande
Arkivfoto: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar bland annat bekämpningen av penningtvätt när rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Luxemburg tisdagen den 2 oktober. På eurogruppens agenda på måndagen finns utvecklandet av Europeiska stabilitetsmekanismen. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Luxemburg.

EU-kommissionen ska presentera sitt förslag om att förstärka soliditetstillsynen över finansiella institut och övervakningen av penningtvätt. Förslaget koncentrerar behörighet till Europeiska bankmyndigheten när det gäller bekämpning av penningtvätt inom finansieringssektorn.

Finland understöder på allmän plan målet om att förstärka övervakningen av penningtvätt och att effektivisera myndigheternas informationsutbyte. Finland vill emellertid i första hand effektivisera bekämpningen av penningtvätt utifrån den nuvarande regleringen så att handlingssätt förändras och att nationella myndigheter ges bättre resurser.

Kommissionens pressmeddelande om bekämpning av penningtvätt (12.9.)

Enighet om momsbeskattningen av e-publikationer eftersträvas

Rådet har som avsikt att åstadkomma politisk enighet i fråga om mervärdesbeskattningen av e-publikationer. EU-kommissionen har föreslagit att medlemsländerna ska kunna tillämpa samma reducerade skattesats på digitala publikationer, tidningar och tidskrifter som på tryckta alster.

För mervärdesbeskattningens del behandlas även förbättringar i det gällande systemet på kortare sikt samt mekanismen för allmän omvänd skattskyldighet.

Regeringen understöder möjligheten att sänka mervärdesskatten på elektroniska publikationer ( Nyhet 22.8.2018)

Ministrarna utväxlar erfarenheter om planeringsterminen

Rådet diskuterar hur finanspolitiska planeringsterminen kunde förbättras utifrån årets erfarenheter. På agendan finns dessutom förberedelserna inför G20-ländernas finansministrars och centralbanksdirektörers möte samt Internationella monetära och finansiella kommitténs möte.

Bakgrundsinformation om planeringsterminen
Rådets förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Eurogruppen diskuterar Europeiska stabilitetsmekanismen

Temana för eurogruppen:

  • Utvecklandet av europeiska stabilitetsmekanismen (utvidgad sammansättning dvs. samtliga EU-länder förutom Britannien).
  • Tematisk diskussion om tillväxt och sysselsättning: nationella automatiska stabiliserare
  • Beredningen av internationella möten samt valutakursutvecklingen

Eurogruppens förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Petteri Orpo