Hoppa till innehåll

Aktiebolag: Glömde du att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret? Gör det nu!

Utgivningsdatum 23.3.2021 16.53 | Publicerad på svenska 23.3.2021 kl. 17.00
Nyhet

Alla aktiebolag måste lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Om ditt företag ännu inte har anmält sina förmånstagare, lämna in anmälan omedelbart. Lämna också alltid in anmälan när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Anmälan om förmånstagare är gratis.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företaget. Anmälan måste lämnas in även om företaget inte har sådana förmånstagare som definieras i penningtvättslagen.

En separat anmälan om förmånstagare måste lämnas in trots att uppgifterna om styrelsen och andra ansvarspersoner är uppdaterade i handelsregistret och aktieägarna har angetts i etableringsanmälan.

Skyldigheten grundar sig på lagstiftningen om penningtvätt. Tidsfristen för att lämna in anmälan gick ut redan i somras.

Börsbolag, eller bolag som registrerat sig som ömsesidiga fastighetsaktiebolag, ska inte lämna in anmälan om förmånstagare.

Företagets verksamhet kan försvåras om det inte anmäler förmånstagaruppgifterna. Företagets samarbetspartner ser i handelsregisterutdraget att förmånstagaruppgifterna inte har anmälts. Enligt företags- och organisationsdatalagen kan den som försummar anmälningsskyldigheten dömas till böter.