Hoppa till innehåll

Utredning: Korruption och penningtvätt är kopplade till varandra också i de nordiska länderna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2021 15.30
Pressmeddelande

Nordiska aktörer kan utnyttjas för penningtvätt i samband med korruption, även om det i de nordiska länderna förekommer relativt lite synlig korruption, såsom att ge eller ta emot muta. Detta framgår av en färsk utredning av Polisyrkeshögskolan som belyser kopplingarna mellan korruption och penningtvätt i de nordiska länderna.

I ett projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet och genomförs på uppdrag av justitieministeriet har man särskilt granskat korruption inom internationell affärsverksamhet. Enligt utredningen kan till exempel mutor som getts i samband med internationell affärsverksamhet döljas med hjälp av konsulter eller komplicerade företagsstrukturer. I de nordiska länderna har det framkommit fall där aktörer inom IKT, logistik, försvarsindustrin och finanssektorn har utnyttjats som mellanhänder för korrupta medel.

Den internationella dimensionen gör det svårt att utreda fallen, och hittills har det meddelats relativt få domar om korruption i internationell affärsverksamhet eller om penningtvätt av korrupta medel.

Kampen mot korruption kräver samarbete

I förstudien ingick en litteraturöversikt, en statistisk granskning och en enkät till de nordiska finansunderrättelseenheterna. I enkäten undersöktes enheternas åsikter om sambandet mellan de olika fenomenen och samlades erfarenheter av fall där de medel som misstänks vara föremål för penningtvätt eventuellt härrör från korruption. Av utredningen framgick att de rapporteringsskyldiga som nämns i penningtvättslagen har en central roll för att identifiera korruption, men att det är svårt att upptäcka och utreda korruption.

Korruptionens mångfald och komplexitet gör det också svårt att bekämpa den. I bedömningarna av hur effektiv bekämpningen av korruption är har man fäst uppmärksamhet vid tillsynen av arrangemang med underleverantörer och skyddet av tipsare i de nordiska länderna.

Sektorsövergripande samarbete och utbildning är en viktig del av kampen mot korruption.
Projektet fortsätter i år med en utredning om god praxis hos myndigheter och rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen när det gäller att identifiera och analysera korruption.

Ytterligare information:
Pirjo Jukarainen, projektchef, Polisyrkeshögskolan, tfn 0295 483 226, [email protected]
Saana Rikkilä, forskare, Polisyrkeshögskolan, tfn 0295 483 197, [email protected]
Vesa Muttilainen, forskningsledare, Polisyrkeshögskolan, tfn 0295 483 809, [email protected]
Juuso Oilinki, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 323, [email protected]

Rapport: Money Laundering and Corruption in International Business − Preliminary Study Based on Nordic Experiences (på engelska)