Hoppa till innehåll

Det blir straffbart att finansiera en enskild terrorist

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 16.33
Pressmeddelande

Lagstiftningen om finansiering av terrorism kommer att ändras. I strafflagen tas in en ny bestämmelse om att det är straffbart att finansiera en enskild terrorist.

Efter lagändringen är det straffbart att tillhandahålla eller samla in medel för att finansiera en person som begår eller deltar i brott i terroristiskt syfte. Straffet är fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Även försök att finansiera en terrorist blir straffbart.

Straffskalan för finansiering av en terroristgrupp skärps på motsvarande sätt så att straffet är fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Enligt den gällande lagen är straffet böter eller fängelse i högst tre år.

På grund av de ändrade straffbestämmelserna för terroristbrott ändras också bland annat bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information.

Genom ändringarna i lagstiftningen om finansiering av terrorism genomförs internationella rekommendationer. Ändringarna är också ett sätt att säkerställa att straffbestämmelserna om finansiering av terrorism är heltäckande, tydliga och konsekventa.

Republikens president stadfäste lagändringarna i dag. Ändringarna träder i kraft den 15 april.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 0295 150 176, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)