Hoppa till innehåll

Globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism sammanträder till sitt vårmöte

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 15.12
Pressmeddelande
Trappa

Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) ordnar ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland.

Avsikten är att man vid mötet ska godkänna ett dokument som styr utvecklingen av gruppens verksamhet och som kommer att finnas tillgängligt på FATF:s webbplats efter mötet. 

Financial Action Task Force (FATF), som grundades 1989, är en mellanstatlig samarbetsgrupp som utvecklar globala standarder för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt av spridning av massförstörelsevapen. 39 stater och regionala organisationer är medlemmar i FATF, bland annat Europeiska kommissionen. Det finns tiotals partnerskapsmedlemmar och observatörer runt om i världen, däribland Världsbanken och Internationella valutafonden. Finland har varit medlem sedan 1991.


Mer information:

Maarit Pihkala, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30310, maarit.pihkala(at)gov.fi

Finansmarknaderna Finansministeriet Finanspolitiken