Hoppa till innehåll

Bekämpning av penningtvätt
Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning fick stöd under remissbehandlingen

Finansministeriet
15.3.2019 9.21
Nyhet

Största delen av remissinstanserna understödde den föreslagna förordningen som skulle underlätta identifieringen av personer i politiskt utsatt ställning i anslutning till bekämpningen av penningtvätt.

En förordning av statsrådet ska innehålla bestämmelser om de betydande offentliga uppdrag som berörs. Denna så kallade PEP-förordning ska basera sig på lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Remisstiden löpte ut den 24 januari och en sammanfattning av utlåtandena blev färdig fredagen den 15 mars.

Förslaget till en förordning, utlåtandena och sammanfattningen av utlåtandena (projektsidorna, på finska)

Ytterligare information:

Jonna Kuparinen, regeringssekreterare, tfn 02955 30182, jonna.kuparinen(at)vm.fi