Hoppa till innehåll

EU-ordförandeskapet
Finansministrarna behandlar utvecklingsfinansiering och penningtvätt

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2019 11.07
Pressmeddelande
Mika Lintilä.
Bild: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar torsdagen den 10 oktober bland annat grundandet av en europeisk klimat- och utvecklingsbank då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Luxemburg. Finansminister Mika Lintilä är ordförande vid mötet.

Rådet tillsatte i april en grupp av vise personer som ska överväga förnyandet av EU:s system för utvecklingsfinansiering. Gruppen föreslår att man grundar en Europeisk klimat- och utvecklingsbank.

Tre olika alternativ föreslås: Banken kunde fungera

  1. i anslutning till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
  2. som dotterbolag till Europeiska investeringsbanken (EIB)
  3. som en helt ny organisation dit man koncentrerar EBRD:s och EIB:s finansieringsåtgärder i länder utanför EU.

Gruppen föreslår dessutom att EU genast skulle förbättra det nuvarande systemets funktion. Gruppen vill till exempel förstärka och förenhetliga den utvecklingspolitiska styrningen mellan EU-kommissionen och rådet.

Ministrarna diskuterar förslagen utifrån ordförandens presentation. Finlands mål för ordförandeskapet är att uppnå enighet om det fortsatta arbetet.

”Utvecklingsfinansieringen inkluderar ett stort antal aktörer och finansiella instrument. Systemet kan med fördel utvecklas och effektiveras så att vi får mer valuta för pengarna. Jag hoppas att detta möte resulterar i riktlinjer för det fortsatta arbetet”, säger minister Lintilä.

Ministrarna diskuterar bekämpningen av penningtvätt

Bekämpningen av penningtvätt tas upp då ministrarna diskuterar tillsyn, harmonisering av lagstiftningen samt myndighetssamarbete. Ministrarna utväxlar även åsikter om de uppdaterade metoderna med vilkas hjälp EU-kommissionen identifierar högriskländer utanför unionen.

Förebyggandet av penningtvätt och finansiering av terrorism hör till prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. Finland har som mål att EU-medlemsländerna kommer överens om sådana strategiska riktlinjer under höstens gång som kan utgöra en grund för eventuella lagstiftningsförslag som kommissionen lägger fram.

Andra teman för rådet är bland annat Europeiska planeringsterminen, kapitalmarknadsunionen och Europeiska revisionsrättens rapport om genomförandet av budgeten för 2018.

Minister Lintilä deltar i eurogruppens möte onsdagen den 9 oktober. Finland är inte ordförande för eurogruppen, utan gruppen har en ständig ordförande.

Diskussionshandling om bekämpning av penningtvätt (rådets webbplats, engelska)
Rådets dagordning (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)
Eurogruppens dagordning (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Niina Nurkkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 347 2661
EU-ordförandeskapets medietjänst, tfn 02955 30269, press(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Finansmarknaderna Finanspolitiken Mika Lintilä