Penningtvättslagen kompletteras genom förordningar om kundkontroll

Inrikesministeriet
2.3.2018 14.58
Pressmeddelande 22/2018

Inrikesministeriet föreslår att penningtvättslagen ska kompletteras genom förordningar av statsrådet. Avsikten är att genom förordningar precisera bestämmelserna om kundkontroll. Kunden måste identifieras t.ex. i banken första gången då han eller hon öppnar ett betalkonto. Utkasten till förordningar sändes på remiss den 2 mars.

Det föreslås att man genom förordningar preciserar det som i lagen avses med förenklade åtgärder för kundkontroll och skärpta åtgärder för kundkontroll. Förenklade åtgärder för kundkontroll ska tillämpas i situationer som kan vara förknippade med en låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. De företag och sammanslutningar som omfattas av penningtvättslagens tillämpningsområde kan, om de så vill, alltid tillämpa åtgärder på samma nivå, med undantag för situationer som kräver skärpta åtgärder. I förordningen om förenklade åtgärder beaktas vissa finansieringsavtal och finansiella tjänster samt försäkringsavtal där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg. Det föreslås dessutom att vissa penningspelstjänster ska ingå i förordningen.

Förordningen befriar inte företag från att själva bedöma riskerna

I förordningen ska det föreskrivas om endast sådana försäkringsprodukter och penningspelstjänster som faller utanför EU:s fjärde penningtvättsdirektivs obligatoriska tillämpningsområde. I fråga om dem uppskattar man att risksituationen har förblivit i det närmaste oförändrad under de senaste åren. Förordningen befriar dock inte de företag och sammanslutningar som omfattas av penningtvättslagen från att själva bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa ska också beakta riskbedömningen och föreskrifterna från övervakaren enligt penningtvättslagen samt de centrala risker som lyfts fram i den nationella bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som avses i lagen.

Skärpta åtgärder för kundkontroll gäller sådana tilläggsåtgärder i anslutning till riskerna som behövs utöver normala åtgärder för kundkontroll. Bestämmelser om vissa situationer där skärpta åtgärder för kundkontroll alltid ska tillämpas, t.ex. identifiering på distans, finns redan i penningtvättslagen. Det föreslås inga kompletteringar i dessa. I stället ska det i förordningen ingå en särskild bestämmelse om sådana riskfaktorer i anslutning till produkter, tjänster eller leveranssätt som kan vara förenade med ny teknik eller teknik under utveckling samt en bestämmelse om riskfaktorer i anslutning till kunderna.

Ytterligare information:
Virpi Koivu, överinspektör, tfn 0295 488 592, [email protected]