Remissbehandling
37 utlåtanden om reglering av virtuella valutor

Finansministeriet
9.8.2018 10.45
Nyhet

Finansministeriet fick inom den utsatta tiden 37 utlåtanden om reglering av virtuella valutor. Remisstiden löpte ut onsdagen den 8 augusti.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna, på finska)
Ny lagstiftning om virtuella valutor föreslås – brottsbekämpning underlättas (nyhet 14.6.)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi