Hyppää sisältöön

Sähköiset kyselyt tilitiedoista helpottaisivat asiointia viranomaisten kanssa

Valtiovarainministeriö
14.2.2017 8.17
Tiedote

Valtiovarainministeriö selvittää, voisivatko viranomaiset saada tulevaisuudessa sähköisesti tietoa pankki- ja maksutileistä. Uusi järjestelmä helpottaisi asiointia viranomaisten kanssa, tehostaisi viranomaisten toimintaa ja edistäisi talousrikollisuuden torjuntaa. Viranomaisten valtuudet saada tietoa tileistä eivät laajenisi.

Katso visualisointi: Mikä muuttuisi, ja mitä hyötyä uudistuksesta olisi?

Ministeriö selvittää, voitaisiinko pankki- ja maksutilijärjestelmällä yksinkertaistaa kansalaisten asiointia viranomaisten kanssa.

Jos esimerkiksi Kela pystyisi asiakkaan suostumuksella hakemaan järjestelmästä pankki- ja maksutilitiedot tukipäätöstä varten, tukien käsittely tehostuisi sekä tuen myöntäjän että asiakkaan näkökulmasta. Samalla voitaisiin suurilta osin luopua paperimuotoisten tiliotteiden skannaamisesta sähköiseen muotoon.

Fakseista sähköiseen tiedonsiirtoon

Keskitetyn pankki- ja maksutilijärjestelmän kautta viranomaiset saisivat tietoa pankki- ja maksutileistä. Selvityksessä on tarkoitus arvioida muun muassa, mitä tietoja järjestelmään liitettäisiin, mitkä viranomaiset tarvitsisivat sitä ja miten uudistus voitaisiin toteuttaa.

Nykyisin suurin osa viranomaisista tekee tietoturvasyistä pankkitilitiedustelut faksilla. Tietoturvallinen rajapinta pankkeihin ja maksulaitoksiin tehostaisi muun muassa poliisin ja Verohallinnon toimintaa, joten viranomaisille jäisi enemmän aikaa muuhun työhön.

Myös talousrikollisuuden torjunta tehostuisi, kun viranomaiset saisivat vaivattomammin tietoja pankki- ja maksutileistä.

Viranomaisten tiedonsaantioikeudet eivät muuttuisi

Selvityksen lähtökohtana on, että viranomaisten valtuuksia saada tietoja pankki- ja maksutileistä ei muutettaisi. Järjestelmä mahdollistaisi vain tietojen saannin sähköisesti ja tehostaisi siten viranomaisten toimintaa. Kaikista kyselyistä jäisi merkintä järjestelmään.

Valtiovarainministeriö selvittää uudistusta virkatyönä tämän vuoden aikana. Jos pankki- ja maksutilijärjestelmää halutaan uudistaa, pitää lainsäädäntöä muuttaa. Hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle todennäköisesti ensi vuoden aikana.

EU valmistelee lainsäädäntöä

Uudistuksen taustalla on muun muassa EU:ssa valmisteltava lainsäädäntö rahanpesun torjunnasta. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi perustettava järjestelmä, jonka avulla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan osallistuvat viranomaiset saavat tietoa pankki- ja maksutileistä. Useassa EU:n jäsenmaassa on jo pankki- ja maksutilijärjestelmä toiminnassa.

Ehdotuksen mukaan viranomaisten pitäisi saada järjestelmästä tiedot muun muassa tilinhaltijasta, tilinumerosta sekä tilin avaamis- ja sulkemispäivästä. Nämä tiedot eivät riittäisi esimerkiksi poliisin tehtävien hoitamiseen, vaan poliisi joutuisi yhä käyttämään muita keinoja tilitiedusteluissa. Siksi valtiovarainministeriö selvittää laajemman järjestelmän perustamista.

Katso visualisointi: Mikä muuttuisi, ja mitä hyötyä uudistuksesta olisi?

Kysymyksiä ja vastauksia pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta

Hallitus tukee terrorismin rahoituksen torjuntaa (tiedote 25.8.2016)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Rahoitusmarkkinat