Hyppää sisältöön

27 utlåtanden om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och vissa lagar som har samband med den

Finansministeriet
10.12.2020 8.52
Pressmeddelande

Finansministeriet fick 27 svar på begäran om utlåtande om regeringens proposition om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt samt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton.

Remisstiden löpte ut måndagen den 23 november.

Ytterligare information:

Jaana Vehmaskoski, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5530 267, fornamn.efternamn(a)vm.fi

Finansmarknaderna