Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö
Lainmuutokset selkeyttäisivät toimintatapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2021 13.36
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja työryhmän ehdotuksista.

Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lakiin rahanpesun selvittelykeskuksesta ja lakiin Finanssivalvonnasta. Ehdotusten taustalla ovat

  • kansalliset muutostarpeet
  • puutteet EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) toimenpidesuositukset Suomelle.

Määritelmät helpottaisivat sääntelyn soveltamista

Työryhmä ehdottaa, että rahanpesulakiin lisättäisiin määritelmät asiakkaalle, asiakassuhteelle ja epäilyttävälle liiketoimelle. Määritelmät selventäisivät laissa käytettyjä käsitteitä ja helpottaisivat rahanpesulain soveltamista.

Uudet velvoitteet varmistaisivat varojen jäädyttämistä

Työryhmä ehdottaa muutoksia asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin. Ilmoitusvelvollisen olisi varmistettava riittävin toimin, että EU:n pakoteasetuksen mukaisten tahojen tai keskusrikospoliisin jäädyttämispäätöksen mukaisten tahojen varat jäädytettäisiin ja että näille tahoille ei luovutettaisi varoja. 

Lisäksi työryhmä ehdottaa tuntemisvelvoitteisiin poikkeusta, joka koskisi yleisen edunvalvojan henkilöllisyyden todentamista ja tuntemistietojen säilyttämistä. Muutoksia tulisi myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden määritelmään ja heihin liittyvään tehostettuun tuntemisvelvollisuuteen.

Virtuaaliset tarkastukset mahdollisiksi

Rahanpesulain noudattamista valvovat viranomaiset ja asianajajayhdistys saisivat jatkossa tarkastaa ilmoitusvelvollisen toimintaa virtuaalisesti joko kokonaan tai osittain. Valvoja saisi virtuaalisesti tarkastettavaksi ilmoitusvelvollisen asiakirjoja ja tietojärjestelmiä.

Lausuntokierros alkaa

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotukset lausuntokierrokselle perjantaina 27. elokuuta. Lausuntoaika päättyy 8. lokakuuta. Ministeriö julkaisee lausunnot hankesivuilla sitä mukaa kun ne saapuvat. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle joulukuussa.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30310, maarit.pihkala(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267 jaana.vehmaskoski(at)vm.fi