Lisätietoa ilmoitusvelvollisille

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista voidaan parhaiten estää silloin, kun ilmoitusvelvolliset toimivat rahanpesulain mukaan.

Tältä sivulta löydät tarkempaa ajankohtaista lisätietoa Ilmoitusvelvolliset-sivulla esitellyistä rahanpesulain velvoitteista. Valvojat ovat laatineet suurimman osan teksteistä ja materiaaleista yhteistyössä. Mukana on myös yksittäisten valvojien tuottamaa ohjeistusta, joka on nimetty erikseen.

Valvojien yhdessä laatima materiaali

Henkilöllisyyden todentaminen

Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen on perusta asiakkaan tuntemiselle. Oheisissa asiakirjoissa käsitellään asiakirjan tarkastamista henkilöllisyyden todentamisessa ja arviointitapoja konkreettisessa todentamistilanteessa.

Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen

Huoneentaulu asiakkaan henkilöllisyys

Etätunnistaminen

Etätunnistaminen on yhä yleisempi asiakkaan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen menetelmä. Tässä asiakirjassa käsitellään etätunnistamiseen liittyvää tehostettua tuntemisvelvollisuutta, erilaisia etätunnistamisen menetelmiä, etätunnistamisprosessia ja toiminnon ulkoistamista.

Etätunnistamisen menetelmät

Yksittäisen valvojan ohjeistukset

Asiakkaan tunteminen

Asiakkaan tunteminen on rahanpesulain keskeisimpiä velvoitteita. Asiakkaan tunteminen pitää sisällään muun muassa asiakkaan ja asiakkaan edustajan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen, tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisen ja tarvittaessa henkilöllisyyden todentamisen.

Ilmoitusvelvollisen täytyy hankkia tietoa asiakkaan toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käytölle. Ilmoitusvelvollisen pitää myös säilyttää asiakkaan tuntemistiedot laissa määritellyn ajan.

Asiakkaan tuntemistietojen päivittämisen tulee tapahtua riskiperusteisesti -tarpeettomia palvelujen rajoittamisia tulee välttää (Finanssivalvonta)

Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus

Selonottovelvollisuuden mukaisesti asiakkaan poikkeavat liiketoimet ja niiden tarkoitus täytyy aina selvittää. Mikäli asiakkaan liiketoimi vaikuttaa selvityksenkin jälkeen epäilyttävältä, ilmoitusvelvollisen pitää tehdä siitä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittaminen -ohje (aluehallintovirasto)

Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus -ohjeistus (Finanssivalvonta)

Valvojien yhdessä laatimat materiaalit ovat luonteeltaan yleisluonteisempaa lisätietoa, joten ne eivät ole sitovia ohjeita yksittäisen valvojan osalta. Mikäli haluat yksityiskohtaisempaa tietoa aiheista, käänny oman rahanpesulain mukaisen valvojasi puoleen. Oman valvojasi löydät Ilmoitusvelvolliset-sivulta ja valvojien yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.