Hyppää sisältöön

Uusia rahanpesuun liittyviä julkaisuja KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselta

Julkaisuajankohta 27.9.2021 14.34
Uutinen

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus on julkaissut kaksi uutta raporttia, Rahanpesuindikaattorit ja Törkeät rahanpesutuomiot käräjäoikeuksissa 2017 ja 2018. Linkit julkaisuihin löytyvät tästä uutisesta.

Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä on rahanpesun selvittelykeskuksen laatima selvitys, joka käsittelee rahanpesurikosten tunnusmerkistöjä ja niiden täyttymistä sekä rahanpesurikosten tyypillisiä piirteitä Suomessa. Selvityksessä on hyödynnetty tuomioratkaisuja vuodesta 1994 lähtien, ja se on päivitetty noin kahden vuoden välein vuodesta 2003 lähtien.

Törkeät rahanpesutuomiot käräjäoikeuksissa 2017 ja 2018 on päivitetty versio julkaisusta, ja se perustuu vuosina 2017 ja 2018 törkeästä rahanpesusta annettuihin käräjäoikeustuomioihin. Selvityksessä käydään tiivistetysti läpi törkeän rahanpesun tunnusmerkistö ja oikeustapausten kautta tunnusmerkistön tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi selvitys sisältää tietoa törkeän rahanpesun esirikoksista ja rangaistuskäytännöstä Suomessa sekä lukumäärätietoa annetuista tuomioista ja tuomituista henkilöistä.

Rahanpesun selvittelykeskus on myös päivittänyt Rahanpesuindikaattorit-julkaisun. Listauksen tarkoituksena on tukea ilmoitusvelvollisia rahanpesun ja epäilyttävän liiketoimen tunnistamisessa sekä epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen tekemisessä. Indikaattorilistassa käsitellään aluksi yleisellä tasolla erityisesti rahanpesun torjunnan kulmakiviä, tunnistamisvelvollisuutta ja asiakasprofiilia sekä maantieteellisiä riskejä, jonka jälkeen indikaattorilistaukset on jaettu toimialoittain.

Uutinen