Hyppää sisältöön

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän uudistukset tehostavat rikosten torjuntaa ja mahdollistavat laajempaa viranomaisyhteistyötä

Julkaisuajankohta 15.9.2022 11.27
Tiedote

Mahdollisuudet rahanpesun torjumiseen ja terrorismin rahoittamisen estämiseen tehostuvat, kun pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän lainsäädäntö uudistuu 15.9.2022. Samalla myös lain käyttötarkoitus laajenee. Uudistuksen ansiosta pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää voivat jatkossa hyödyntää yhä useammat viranomaiset entistä tehokkaammin.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2020. Nyt syyskuun puolivälissä voimaantulevilla lainsäädännön muutoksilla pannaan täytäntöön EU:n rahoitustietodirektiivi ja täydennetään EU:n viidennen rahanpesudirektiivin toimeenpanoa sekä kansallista sääntelyä.

– Lakiuudistus parantaa entisestään mahdollisuuksia rahanpesun torjuntaan ja terrorismin rahoittamisen torjumiseen sekä laajentaa viranomaisten välistä yhteistyötä esimerkiksi vakavien rikosten estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä, kertoo valvontajohtaja Samy Gardemeister.

Uudistuksen myötä yhä useampi viranomaistaho, jolla on toimivaltaa erilaisten rikosten ennaltaehkäisyssä, paljastamisessa ja tutkinnassa tai jolla on oikeus saada tilitietoja finanssialan toimijoilta, voi hyödyntää rekisterin tietoja. Lakimuutokset mahdollistavat myös rekisteriin tehtävien tietokyselyiden paremman kohdentamisen ja vähentävät tarvetta päällekkäisille tietojärjestelmille.

Koostava sovellus sujuvoittaa rekisterin käyttöä

Lakiuudistuksen myötä käyttöönotettava koostava sovellus helpottaa niin viranomaisten kuin finanssialan toimijoidenkin työtä. Koostavan sovelluksen kautta toimivaltainen viranomainen saa sähköisesti ja tietoturvallisesti yhdellä kyselyllä sekä Tullin ylläpitämän pankki- ja maksutilirekisterin että yksittäisten tiedonhakujärjestelmien tiedot. Koostavan sovelluksen avulla tiedot luovutetaan tiedon hyödyntäjien käyttöön eikä finanssialan toimijoiden tarvitse rakentaa useita rajapintoja eri tiedonhyödyntäjille. Koostava sovellus otetaan käyttöön 1.11.2022.

– Olemme erittäin tyytyväisiä lakimuutoksen kautta saatavaan toimivaltaan käyttää järjestelmää Tullin omissa, tärkeissä yhteiskunnallisissa tehtävissä. Tullin tarjoama koostava sovellus sujuvoittaa rekisterin käyttöä huomattavasti, kun tietoja pystyy hyödyntämään aikaisempaa kätevämmin. Meillä on suunnitelmat ottaa järjestelmä käyttöön Tullia koskevilta osin syksyn aikana. Toivon, että tiedonhyödyntäjät aloittaisivat myös suunnittelun järjestelmän hyödyntämiseksi. Meidän puolelta tähän on kaikki valmiudet, painottaa Gardemeister.

Valvontajärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja finanssialan toimijoiden kanssa

Valvontajärjestelmää on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sekä rekisteriin tietoja luovuttavien tahojen kuin tiedon hyödyntäjienkin kanssa. Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä muodostuu Tullin ylläpitämästä tilirekisteristä, finanssialan toimijoiden ylläpitämistä tiedonhakujärjestelmistä sekä 1.11.2022 alkaen Tullin ylläpitämästä koostavasta sovelluksesta. Viranomaisten lisäksi myös asianajajayhdistys voi hyödyntää järjestelmää tehtäviensä hoitoon.

Luottolaitokset pitävät pääsääntöisesti yllä tiedonhakujärjestelmiä. Maksulaitokset, sähkörahayhteisöt sekä virtuaalivaluuttojen tarjoajat tallentavat tiedot pääsääntöisesti Tullin ylläpitämään pankki- ja maksutilirekisteriin. Marraskuussa käyttöön otettava koostava sovellus yhdistää nämä eri tahojen tiedot tietoturvallisesti yhdeksi sanomaksi tiedonhyödyntäjille

Lue lisää valvontajärjestelmästä Tullin verkkosivuilta.