Hyppää sisältöön

Lausuntokierros
Virtuaalivaluutoille ehdotetaan sääntelyä – rikosten torjunta helpottuu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2018 10.19
Tiedote

Uusi lainsäädäntö antaisi viranomaisille paremmat mahdollisuudet estää ja selvittää virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikoksia. Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle torstaina 14. kesäkuuta.

Lainsäädännöllä saatetaan kansallisesti voimaan EU:n rahanpesudirektiivin muutos.

Virtuaalivaluuttoihin on liitetty korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi niitä on hyödynnetty laajasti muussa rikollisessa toiminnassa. Lakiehdotuksella pyritään edistämään viranomaisten mahdollisuuksia estää ja selvittää virtuaalivaluuttoihin kytkeytyviä rikoksia. Nykyisin virtuaalivaluutan tarjoajat eivät kuulu rahanpesulainsäädännön piiriin.

Virtuaalivaluuttojen vaihtopaikkojen ja liikkeeseenlaskijoiden olisi ehdotuksen mukaan rekisteröidyttävä Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin. Velvoite koskisi myös lompakkopalvelujen tarjoajia.

Kaikkiin näihin toimijoihin sovellettaisiin muun muassa vaatimuksia asiakkaiden tuntemisesta ja tunnistamisesta. Lisäksi asiakasvarat täytyisi pitää erillään omista varoista.

Uusi järjestelmä helpottaisi myös asiointia viranomaisten kanssa

ËU:n jäsenvaltioiden on rahanpesudirektiivin nojalla perustettava sähköinen järjestelmä pankki- ja maksutilitietojen siirtämiseen toimijoilta viranomaisille.

Ehdotuksen mukaan pankkien ja viranomaisten välille rakennettaisiin sähköinen tiedonhakurajapinta. Viranomaiset saisivat järjestelmästä tietoja esimerkiksi tallelokeroista, pankkitilin haltijasta, tilin avauspäivästä ja tilitapahtumista. Nykyisin suurin osa viranomaisista tekee tietoturvasyistä pankkitilitiedustelut faksilla.

Viranomaisten toimivaltuuksia ei laajennettaisi nykyisestä. Kaikista kyselyistä jäisi merkintä järjestelmään.

Uusi järjestelmä

  • helpottaisi talousrikollisuuden torjuntaa
  • yksinkertaistaisi asiointia viranomaisten kanssa, kun viranomaiset saisivat tietoja suoraan järjestelmästä
  • tehostaisi viranomaisten toimintaa.

Toinen rekisteri pienille toimijoille

Lisäksi perustettaisiin toinen rekisteri, johon kirjattaisiin pienempien toimijoiden, kuten maksulaitosten ja virtuaalivaluutan tarjoajien, asiakkaiden perustiedot. Tätä rekisteriä ylläpitäisi Tulli.

Rekisteriin ei kirjattaisi tilitapahtumia. Kukin viranomainen lähettäisi tarkemmat tiedustelut toimijoille esimerkiksi suojatun sähköpostin kautta.

Lausuntokierros jatkuu elokuun alkuun

Lausuntoaika lakiluonnoksista päättyy 8. elokuuta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä.

Lakiluonnokset ja lausuntopyyntö (hankesivut)

Lausunnonantajat suhtautuivat myönteisesti arviomuistioon pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta (uutinen 2.10.2017)

Katso visualisointi pankki- ja maksutilijärjestelmästä: Mikä muuttuisi, ja mitä hyötyä uudistuksesta olisi?

Kysymyksiä ja vastauksia pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta (14.2.2017)

Hallitus tukee terrorismin rahoituksen torjuntaa (tiedote 25.8.2016)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi