Hyppää sisältöön

Valtiovarainministerit keskustelivat rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista ja elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.7.2021 15.26
Tiedote

EU-maiden valtiovarainministerit kokoontuivat ma 26.7. epäviralliseen videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa komission tuoretta esitystä rahanpesun vastaisesta lainsäädäntöpaketista. Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen on olennainen osa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Lainsäädäntöpaketin tavoitteena on parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja torjumista koskevien EU:n sääntöjen noudattamista, valvontaa ja koordinointia jokaisessa jäsenmaassa ja eri viranomaisissa.

Suomi pitää uutta sääntelyä tarpeellisena ja toivoo sen mahdollisimman ripeää etenemistä. Suomi kannattaa esitettyä asetustasoista sääntelyä. Erityisen tärkeää on, että viranomaisten toimivaltuuksia, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevat säännökset ovat yhdenmukaiset sekä riittävän kattavat EU:ssa. Samalla on tärkeää huolehtia asianmukaisen tietosuojan toteutumisesta ja sääntelyn selkeydestä. Suomi kannattaa ehdotusta uuden riippumattoman valvontaviranomaisen perustamisesta EU-tasolle. Sen ohella myös kansallisilla valvojilla tulee jatkossakin olla tärkeä rooli valvontatyössä. Sääntely tulee koskemaan finanssialan toimijoiden lisäksi myös ilmoitusvelvollisia eli yrityksiä ja ammatinharjoittajia, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä ja joita voidaan käyttää hyväksi näihin tarkoituksiin.

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpano (RRF): Neuvoston täytäntöönpanopäätökset

Kokouksessa keskusteltiin myös Slovenian, Liettuan, Kyproksen ja Kroatian elpymis- ja palautumissuunnitelmista. Suomi on suunnitelmia arvioidessaan kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että suunnitelmien toimenpiteillä vastataan EU-ohjausjakson yhteydessä tunnistettuihin kyseisen jäsenvaltion talouden haasteisiin. Suomi pitää tärkeänä, että suunnitelmilla vahvistetaan kasvupotentiaalia ja parannetaan julkisen talouden kestävyyttä. Suomi on myös painottanut vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta edistäviä toimenpiteitä sekä tuloksellisen toimeenpanon merkitystä. Toimeenpanossa on varmistettava varojen käytön vaikuttavuuden tehokas valvonta sekä oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutuminen.

Suomi katsoo, että Slovenian, Liettuan, Kyproksen ja Kroatian elpymis- ja palautumissuunnitelmat täyttävät RRF-asetuksen vaatimukset ja niitä koskevat täytäntöönpanopäätökset voidaan hyväksyä.

ECOFIN- neuvosto on tämän jälkeen hyväksynyt jo 16 maan kansalliset suunnitelmat.

Suomen oma suunnitelma tulee neuvoston käsittelyyn syyskuussa.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selvityksen E 77/2021 vp kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksymisestä neuvostossa.

Lisätietoja
Finanssiasiantuntija Hanna Oraheimo, puh. 02955 30137
Alivaltiosihteeri Leena Mörttinen, puh. 02955 30021
Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula, puh. 02955 30443

Annika Saarikko Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka