Hyppää sisältöön

Valtiovarainministerit keskustelevat veronkierrosta ja Kreikasta

Valtiovarainministeriö
21.4.2016 8.45
Tiedote
Alexander Stubb.
Arkistokuva: EU

EU-maiden valtiovarainministerit keskustelevat veronkierrosta, kun Ecofin-neuvosto pitää epävirallisen kokouksen Amsterdamissa 22.–23. huhtikuuta. Euroryhmä saa perjantaina 22. huhtikuuta tilannekatsauksen Kreikasta. Suomea edustaa kokouksissa valtiovarainministeri Alexander Stubb.

Puheenjohtajamaa Hollanti nosti veronkierron ja veronvälttämisen epävirallisen Ecofinin asialistalle Panaman papereiden vuoksi. Ministerit keskustelevat samassa yhteydessä myös rahanpesusta.

Suomi katsoo, että kansainvälinen yhteistoiminta on keskeisin keino kitkeä verojen kiertämistä. Suomi on osallistunut työhön aktiivisesti EU:ssa ja teollisuusmaiden järjestö OECD:ssä. OECD on antanut asiasta suosituksia, ja EU:ssa on käsiteltävänä direktiiviehdotus verojen kiertämisen estämiseksi. Ehdotus on osa laajempaa veronkierron vastaista pakettia.

Kansainvälisellä yhteistoiminnalla on myös edistetty automaattista tietojenvaihtoa eri maiden välillä.

Verorikokset ovat usein rahanpesun esirikoksia. EU:n komissio on antanut toimintasuunnitelman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Yksi keskeisistä ehdotuksista on, että poliisille annetaan nykyistä paremmat mahdollisuudet saada tietoja pankki- ja maksutileistä.

– Panaman paperit osoittavat, että viranomaisten tiedonsaantia on edelleen tehostettava kansainvälisesti. EU:n täytyy asettaa rima korkealle. Pankki- ja tilitietojen pitäisi olla poliisin lisäksi myös veroviranomaisten, tullin ja ulosoton käytössä yli valtiorajojen. Samalla on varmistettava, että kaikki perustuu lakeihin ja tietosuojasta huolehditaan, ministeri Stubb sanoo kokouksen alla.

Muista veroasioista asialistalla on arvonlisäveropetokset.

Pankkiunionia halutaan vahvistaa

Valtiovarainministerit keskustelevat pankkiunionin vahvistamisesta. Nykyinen pankkisääntely ei erityisesti rajoita pankkien mahdollisuutta ostaa taseeseensa kotivaltioidensa velkapapereita, jotka on laskettu liikkeeseen kotivaltion valuutassa. Tämä kytkee pankkien ja niiden kotivaltioiden mahdolliset ongelmat toisiinsa, mikä on vaikeuttanut euroalueen velkakriisin hoitoa.

Ministerit keskustelevat myös vakaus- ja kasvusopimuksen ennustettavuuden ja läpinäkyvyyden parantamisesta. Lisäksi aiheena on se, miten siirtymistä kestävään ja vähähiiliseen talouteen voidaan rahoittaa. Lounaalla ministerit keskustelevat EU:n budjetin ja monivuotisten rahoituskehysten kyvystä vastata odottamattomiin tilanteisiin, kuten pakolaiskriisiin.

Euroryhmä arvioi Kreikan ohjelman tilannetta

Euroryhmä saa Kreikasta tilannekatsauksen instituutioilta eli EU:n komissiolta, Euroopan vakausmekanismilta, Euroopan keskuspankilta, ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta. Katsauksen perusteella euroryhmä arvioi Kreikan rahoitustukiohjelman tilannetta ja jatkotoimia väliarvion saamiseksi päätökseen.

Instituutiot ja Kreikka ovat jatkaneet Kreikan ohjelman väliarvion valmistelua. Neuvottelut ovat keskittyneet pankkisektorin ongelmalainojen hallintaan, eläkejärjestelmän uudistukseen, verotusratkaisuihin ja yksityistämisohjelmaan.

Lisäksi euroryhmän ohjelmassa on keskustelu kansallisista maksukyvyttömyyskehikoista ja yhteisen pankkivalvontamekanismin johtajan Danièle Nouyn kuuleminen.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Martti Salmi, puh. 0400 510 304, martti.salmi (at) vm.fi
Neuvotteleva virkamies Marja Hokkanen (veroasiat), puh. 050 380 2692, marja.hokkanen (at) vm.fi
Finanssineuvos Pekka Morén (Kreikka), puh. 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi
Erityisavustaja Pasi Rajala, puh. 0400 464 393, pasi.rajala (at) vm.fi

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit. Virallisten kokousten lisäksi järjestetään epävirallisia Ecofin-kokouksia kaksi kertaa vuodessa.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Alexander Stubb Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka Verotus