Hyppää sisältöön

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale:
Suomi voi EU:n puheenjohtajana edistää rahanpesun torjuntaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2019 13.13
Kolumni
Armi Taipale.

EU:n odotetaan jatkavan lähivuosina uudistuksia rahanpesun ja terrorisimin rahoittamisen torjunnassa. Suomelle avautuu mahdollisuus edistää uudistuksia, kun EU-puheenjohtajuus alkaa heinäkuun alussa.

Eurooppalaisten ja erityisesti pohjoismaisten pankkien maine on kärsinyt viime vuosina, kun niissä on paljastunut väärinkäytösepäilyjä. EU:n komissio valmistelee selvitystä siitä, miksi rikolliset ovat pystyneet hyödyntämään pankkeja laajamittaisesti rahanpesussa. Selvityksessä arvioidaan myös pohjoismaisten pankkien ja viranomaisten toimintaa.

Suomessa tehty jo uudistuksia

Suomessa rahanpesun torjunta on kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla, arvioi maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force (FATF) huhtikuussa. Puutteita on raportin mukaan erityisesti viranomaisten resursseissa.

Suomi on jo lisännyt Finanssivalvonnan, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja arpajaishallinnon valvonnan resursseja. Lisäksi viranomaiset tehostavat edelleen yhteistyötään ja tiedonvaihtoaan.

Riskien tunnistamista ja tiedonvaihdon lisäämistä

Komissio valmistelee päivitystä EU:n ylikansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon. Riskiarvio ohjaa jäsenvaltioiden kansallisten riskien tunnistamista ja edesauttaa ilmoitusvelvollisia oman toiminnan riskien arvioinnissa.

Samaan aikaan komissio selvittää, miten rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa voidaan edelleen tehostaa unionissa ja unionin ulkopuolella. Komissio arvioi myös, voitaisiinko kansalliset pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmät yhdistää EU-tason järjestelmäksi.

Kaikki nämä selvitykset julkaistaan erillisinä raportteina Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Samalla tulee arvioitavaksi, minkälaisia muutoksia tarvitaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä lainsäädäntöön ja viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon.

Virasto torjumaan rahanpesua

Komissio ehdottanee tulevassa työohjelmassaan, että EU:hun perustetaan virasto torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Virasto voisi olla täysin uusi tai Euroopan toimia pankkiviranomaisen yhteydessä.

Viraston toimivalta ulottunee vain rahoitusmarkkinoilla toimiviin ilmoitusvelvollisiin. Tämä voi merkitä sitä, että esimerkiksi pankkeja ja tilintarkastajia valvottaisiin eri tavalla. Myös seuraamukset olisivat erilaisia.

Suomella tulee olemaan EU:n puheenjohtajavaltiona merkittävä rooli uudistusten edistäjänä.

Armi Taipale

Lainsäädäntöneuvos