Hyppää sisältöön

Lainmuutokset tehostaisivat rahanpesun torjuntaa

Valtiovarainministeriö
19.1.2018 14.49
Uutinen

Lainmuutokset antaisivat viranomaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet vaihtaa tietoja rahanpesun torjunnassa. Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle perjantaina 19. tammikuuta.

Finanssivalvonta saisi oikeuden pyytää Verohallinnon harmaan talouden yksikköä selvittämään, miten jokin yritys on hoitanut velvoitteensa. Velvoitteidenhoitoselvitys voi antaa Finanssivalvonnalle valvontatehtävän suorittamiseen lisätietoa, jota ei ole muutoin saatavilla.

Vastaavasti Finanssivalvonta saisi luovuttaa Verohallinnolle tietoja, joita se on saanut rahanpesulain valvonnassa. Tämä koskisi erityisesti ilmoitusvelvollisen hallussa olevia tietoja asiakkaan tunnistamisesta ja tosiasiallisista edunsaajista.

Väärinkäyttörekisteri lainsäädäntöön

Luottolaitosten, rahoituslaitosten ja sijoituspalveluyritysten oikeus pitää yllä väärinkäytösrekisteriä perustuisi jatkossa lainsäädäntöön. Nykyisin oikeus perustuu tietosuojalautakunnan lupaan.

Finanssivalvonta voisi määrätä, että ilmoitusvelvollisen pitää toimittaa säännöllisesti tietoja sisäisestä valvonnastaan ja riskienhallinnastaan. Nykyisin tämä oikeus ei koske kaikkia rahoitusmarkkinoiden toimijoita.

Aluehallintovirasto voisi ylläpitää yrityspalvelurekisteriä ja valuutanvaihtorekisteriä, kunnes tiedot voidaan liittää rahanpesun valvontarekisteriin.

Taustalla EU:n tietosuoja-asetus ja sääntelystandardit

Muutosten taustalla ovat muun muassa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä Euroopan valvontaviranomaisten tekniset sääntelystandardit ja ohjeet.

Lausuntokierros alkoi 19. tammikuuta, ja lausuntoaika päättyy 2. maaliskuuta. Lakiluonnoksiin, lausuntopyyntöön ja lausuntoihin voi tutustua hankesivuilla.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi